Świdnica – zmiany na stanowiskach

1739

Prezydent Świdnicy Beaty Moskal-Słaniewska ogłosiła dzisiaj kolejne decyzje personalne. Aby usprawnić pracę w urzędzie powołała drugiego wiceprezydenta, p.o. sekretarza miasta oraz p.o. rzecznika prasowego.

Wiceprezydent

Funkcję drugiego zastępcy prezydent Beaty Moskal-Słaniewskiej od 7 stycznia pełnić będzie 31-letni Szymon Chojnowski. Zajmie się m.in. promocją miasta, pozyskiwaniem środków pomocowych, kulturą, sportem i współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz polityką społeczną. W latach 2008-2014 pracował w Ministerstwie Finansów, gdzie był zaangażowany głównie we współpracę z organizacjami i instytucjami międzynarodowymi. Zajmował się tam koordynacją współpracy MF m.in. z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Radą Europy czy OECD. Był m.in. delegatem z ramienia MF na wielu spotkaniach i forach międzynarodowych m.in. jako członek Komitetu Budżetowego Rady Europy (2011-2014).

W 2012 roku ukończył czteroletnie studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (obecnie otwarty przewód doktorski). Jest absolwentem Collegium Civitas (stosunki międzynarodowe, specjalizacja UE), a jeden z semestrów ukończył na prestiżowej uczelni University College of London (2006). Był wykładowcą Collegium Civitas (2011-2014) oraz uczestnikiem i współorganizatorem wielu konferencji naukowych, a także autorem publikacji o tematyce gospodarczej.

Jest absolwentem II LO i tutejszej szkoły muzycznej. Przed wyjazdem do Warszawy współpracował jako dziennikarz „Wiadomości Świdnickich”.

Sekretarz miasta

Od 2 stycznia br. pełniącym obowiązki Sekretarza Miasta jest Maciej Rataj, dotychczas kierownik Strefy Płatnego Parkowania, gdzie pracował od 1998 roku. Na stanowisku zastąpił Dorotę Puć-Pietrzykowską, która obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim. Maciej Rataj ukończył politologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończył też studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa. W tej chwili podwyższa kwalifikacje w zakresie zarządzania w w administracji publicznej z elementami prawa.

Rzecznik prasowy

Rzecznikiem prasowym świdnickiego magistratu na zastępstwo za Stefana Augustyna została z dniem 2 stycznia br. Ewa Dryhusz – do niedawna rzecznik prasowy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, a wcześniej starszy specjalista w Portalu PolskierRadio.pl, gdzie zarządzała m.in. stroną internetową Trójki – Programu III Polskiego Radia oraz profilami radiowej Trójki w serwisach społecznościowych. Przygodę z dziennikarstwem rozpoczynała od aktywności w redakcjach tygodników lokalnych: „Wiadomości Świdnickich”, „Gazety Świdnickiej” i „Kuriera Świdnickiego”. Pracowała we „Wprost i Kultura” – dodatku tygodnika „Wprost”, miesięcznikach „Razem” i „Uśmiech Rodziców”. Jest absolwentką świdnickiego II LO. Ukończyła Wyższą Szkołę Ekonomiczną Almamer w Warszawie, jako młoda adeptka politologii opublikowała rozdział jednej z prac w książce pt. „Wybory 2007 i media – krajobraz po „IV RP”.” pod red. Danuty Waniek (2009).

Pierwsze zmiany w spółkach zależnych

Zmiany personalne nastąpiły także w miejskich instytucjach – w Świdnickim Ośrodku Kultury i Miejskim Zarządzie Nieruchomości.

Od 2 stycznia br. obowiązki dyrektora w Świdnickim Ośrodku Kultury pełni Bożena Kuźma, od wielu lat kierownik Działu Ruchu Amatorskiego ŚOK. Z dniem 31 grudnia 2014 roku wygasła umowa dyrektorowi Tomaszowi Jamrógowi. Bożena Kuźma pełnić będzie obowiązki do końca lutego. W międzyczasie prezydent miasta ogłosi konkurs na stanowisko dyrektora ŚOK.

Kolejna zmiana dotyczy szefa Miejskiego Zarządu Nieruchomości – w zastępstwie dotychczasowego dyrektora Eugeniusza Grzesika, który przebywa na zwolnieniu lekarskim, obowiązki pełnić będzie Maria Florczak, która od 2003 roku była w spółce kierownikiem Działu Zarządu Nieruchomości Wspólnych.

Prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska nie podjęła jeszcze decyzji odnośnie powołania nowego dyrektora Lokalnej Organizacji Turystycznej – decyzja ta zapadnie po spotkaniu z władzami LOT, które pozwoli przeanalizować dotychczasowe zadania organizacji i podjąć stosowne rozstrzygnięcia.

UM Świdnica