Świdnica z godłem „Teraz Polska”

700

Dzisiaj, w Teatrze Wielkim w Warszawie prezydent Beata Moskal-Słaniewska odbierze prestiżową dla miasta nagrodę Godło „Teraz Polska”.

Od 2006 roku Fundacja organizuje konkurs „Teraz Polska” również dla Gmin. Celem tej edycji konkursu jest wyłonienie oraz wyróżnienie Godłem „Teraz Polska” najlepszych, pod względem gospodarności oraz atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców, gmin w Polsce.

Nagroda będzie promować gminę, podkreślając jej wszechstronną atrakcyjność oraz spełni rolę magnesu przyciągającego do wyróżnionej gminy mieszkańców oraz inwestorów. Będzie także gwarantem solidności i wzorowej pracy Urzędu.

Godło „Teraz Polska” jest najbardziej prestiżowym konkursem, który potwierdza jakość zarządzania gminą i miastem. Nagroda jest dla Świdnicy dużym wyróżnieniem. Cieszymy się, że kapituła konkursu doceniła nasze starania i to, co dziś dzieje się w mieście. Udział w konkursie jest doskonałą promocją miasta w kraju i daje możliwość umacniania wizerunku Świdnicy. Godło „Teraz Polska” stanowić będzie oryginalne narzędzie budujące markę gminy. – mówi prezydent miasta Beata Moskal-Słaniewska.

Kryteria ocen zostały dostosowane do charakteru administracyjnego oraz wielkości gminy – odmienne wymagania obowiązują gminy wiejskie, a odpowiednio wyższe – gminy o charakterze wiejsko-miejskim oraz miejskim. W trakcie ocen szczególna uwaga zwrócona była na następujące zagadnienia:

 • polityka inwestycyjna gminy,
 • dostępność do infrastruktury technicznej,
 • sposoby realizacji polityki społecznej,
 • organizacja i forma zarządzania Urzędu,
 • zakres działań Urzędu związanych z promocją gminy.

Wszystkie oceny dokonywane są przez Komisję Ekspertów, w oparciu o kryteria Konkursu „Teraz Polska”.

Laureatom Konkursu dla Gmin przysługuje prawo do:

 • umieszczenia Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” na frontowej części budynku, w którym znajduje się wyróżniony Urząd Gminy (Miasta),
 • umieszczenia Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, wraz z informacją „Laureat Konkursu”, we wszelkich materiałach i drukach informacyjno – reklamowych dotyczących Urzędu oraz wykorzystywania w kampaniach informacyjnych prowadzonych w mediach, po wcześniejszej konsultacji projektu z Fundacją,
 • umieszczenia Godła Promocyjnego „Teraz Polska” obok nazwy Gminy (Miasta) na tablicach drogowych informujących o wjeździe na teren nagrodzonej Gminy (Miasta),
 • udziału w kampaniach reklamowych organizowanych przez Fundację wspólnie z innymi Laureatami,
 • zniżek w opłatach za reklamę w określonych mediach współpracujących z Fundacją,
 • korzystania ze zniżek wynegocjowanych przez Fundację na wybrane imprezy targowe i wystawiennicze,
 • promocji w wydawnictwach, drukach reklamowych i tekstach promocyjnych Fundacji,
 • prezentacji Laureatów na imprezach targowych i wystawienniczych w kraju i za granicą organizowanych przez Fundację,
 • cyklicznego informowania o nagrodzonych gminach na konferencjach prasowych oraz spotkaniach z mediami,
 • członkostwa w Klubie „Teraz Polska”.

Relacja z Gali Teraz Polska zostanie wyemitowana w dniu 10 czerwca o godz. 14:40 przez TVP1.