Sukces zdolnych Kasprowiczanek! (FOTO)

461

Racjonalizatorki i wynalazczynie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy w krajowej czołówce.

W dniach 2 – 4 czerwca 2017r. w Ostrowcu Świętokrzyskim uczennice Kasprowicza: Dominika Gołąbek, Justyna Kutyba i Aleksandra Druczak wzięły udział w etapie centralnym Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. W zmaganiach uczestniczyło 28 okręgów, w tym 83 uczniów z całej Polski. Zakres wymaganej wiedzy był bardzo szeroki. Startujący musieli doskonale znać: „Ustawę o prawie własności przemysłowej”, „Najkrótszą historię wynalazków” Orłowskiego, a także stronę Urzędu Patentowego. Test obejmował zadania zamknięte, zgłoszenie projektu wynalazczego oraz pytania otwarte. Zdolne uczennice rewelacyjnie poradziły sobie z jego napisaniem. Dominika Gołąbek otrzymała tytuł laureatki, natomiast Justyna Kutyba i Aleksandra Druczak tytuły finalistek. Jak widać długie przygotowania pod okiem opiekuna – Piotra Chlastawy opłaciły się.

I LO