Strzegom z nowym budżetem

531

Ponad 85 mln zł – na taką kwotę opiewa budżet gminy Strzegom na rok 2015. Ponadto burmistrz Zbigniew Suchyta zapowiedział, że od stycznia ruszy fundusz obywatelski – nowa forma aktywizacji strzegomian.

W poniedziałek 29 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej. Najważniejszym jej punktem było podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy Strzegom na rok 2015. Projekt odczytał burmistrz Zbigniew Suchyta. Dochód budżetu wyniósł 85 mln 572 tys. 981 zł, a wydatki szacuje się na kwotę 83 mln 905 tys. 994 zł. – Ustala się nadwyżkę, wynoszącą 1 mln 666 tys. 987. Jest to ważny element, bo planujemy w 2015 nie brać obligacji. Jest to sprawa przemyślana, gdyż musimy podwyższyć swoją zdolność kredytową – mówił burmistrz.

Nowa forma aktywizacji

Stworzono rezerwę w wysokości 880 tys. zł. – Jest ona o 300 tys. zł niższa niż w 2014 roku, gdyż kwota ta została przeniesiona na rezerwę, która będzie stanowiła fundusz obywatelski – uzasadniał Zbigniew Suchyta. – W styczniu rozpoczniemy jego realizację. Będzie to nowość dla naszej gminy. Jest to wyraz demokracji i aktywności społecznej. Warto zaznaczyć, że te pieniądze będą skierowane bezpośrednio tylko do mieszkańców miasta Strzegom. Dla wsi istnieje bowiem fundusz sołecki, który przyczynił się do ich aktywizacji – tłumaczył. Zbigniew Suchyta mówił także o podatku śmieciowym. – Jeśli chodzi o zagospodarowanie odpadami, 2015 rok będzie ciekawy. Bardzo trudnym elementem, który pokaże, jak bardzo pierwszy etap wdrażania zagospodarowania odpadami komunalnymi w naszej gminie będzie się różnił po 1 lipca 2015. Dlatego, że 30 czerwca kończy się umowa z dotychczasowym zakładem utylizacji odpadów. W styczniu będziemy podejmować działania związane z nowym przetargiem. Będzie to ważny etap, który zadecyduje o cenach za śmieci, czy zmaleją czy wzrosną. To wszystko zależeć będzie od nowego operatora – tłumaczył. Burmistrz podkreślił także, że w projekcie znalazło się miejsce na ważną inwestycję budowy połączonego ośrodka sportu, kultury i biblioteki, na którą przeznaczono 500 tys. zł. Zaznaczył, że zagospodarowano środki na remonty dróg i chodników oraz wymianę oświetlenia.

Szkoły i zadłużenia

Najwyższą pozycją wydatków są oczywiście szkoły i przedszkola – mówił Zbigniew Suchyta. – Nie mamy tu żadnych przewidzianych cięć. Mamy nadzieję, że wystarczy na bieżące utrzymanie, a w międzyczasie znajdą się jeszcze pieniądze na większe inwestycje. W ciągu roku trafiają do nas projekty, dostajemy też środki unijne, dlatego też myślimy, że oświata będzie się spokojnie rozwijała, dbała o najmłodszych w podstawówkach, ale także o tych, którzy wychodzą z naszych gimnazjów – uzasadniał burmistrz. 397 tys. zł gmina przeznaczyła na bezpieczeństwo, czyli policję oraz ochotnicze straże pożarne działające na jej terenie. Pieniądze zostaną spożytkowane m.in. na bieżące sprawy, remont kolejnych pomieszczeń komisariatu, budowę ogrzewania w remizie w Rogoźnicy czy dodatkowe patrole. – Z budżetem nieodzownie związane są należności wobec gminy, które z roku na rok rosną – stwierdził Zbigniew Suchyta. – Jeśli ktoś nie ma możliwości zapłacenia, bo i też tak bywa, to należności są umarzane. Ale są też takie sytuacje, że część osób nie płaci, bo nie płaci. Wtedy rusza postępowanie komornicze. Szukamy też innych sposobów rozstrzygnięcia tej kwestii. Cztery lata temu wprowadziłem możliwość odpracowania należności za mieszkanie. I okazało się, że nie ma wcale takiego wielkiego zainteresowania tą formą spłaty długu. Zdarzają się sytuacje, że w domu siedzą dwie osoby i nie robią zupełnie nic, by ten dług zniwelować i zadłużenie rośnie. Nie ma wtedy innego wyjścia jak postępowanie komornicze – tłumaczył.

Wszyscy za

Po wystąpieniu burmistrza Janusz Flaman, przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przedstawił opinię dotyczącą projektu. – Mogę stwierdzić, że jest to budżet na miarę możliwości gminy, a dochody i wydatki zostały zaplanowane z rozwagą i z ostrożnością. Z ogólnej kwoty wydatków, która wynosi ponad 83 mln zł, 18% stanowią ważne dla rozwoju gminy, wydatki inwestycyjne – uzasadniał. Podczas dyskusji radni mieli możliwość wyjaśnienia wątpliwości, które dotyczyły m.in. budowy 6-torowej bieżni na stadionie czy remontu dróg na wsiach, które w większości należą do powiatu. Projekt uchwały budżetowej został przyjęty jednogłośnie.