Starostwo broni inwestycji przy Bystrzyckiej

361

Uderz w stół, a nożyce się odezwą – na reakcję władz nie trzeba było długo czekać. Po naszych publikacjach dotyczących remontu ul. Bystrzyckiej, w obronie inwestycji stanęło Starostwo Powiatowe w Świdnicy.

Publikujemy pismo, jakie wpłynęło do naszej redakcji:

„W odpowiedzi na pojawiające się artykuły porównujące inwestycję przebudowy ul. Bystrzyckiej w Świdnicy do absurdalnych sytuacji peerelowskiej codzienności pokazanych w filmach Stanisława Barei chcielibyśmy rzucić nieco światła na tę inwestycję. Po pierwsze: nie jest prawdą, jakoby Starostwo Powiatowe w Świdnicy nie koordynowało prac nad przebudową ul. Bystrzyckiej z Urzędem Miejskim.

Dokumentacja projektowa na przeprowadzenie tej inwestycji była gotowa już na przełomie 2010 i 2011 roku, uzgadniana ona była i konsultowana z Urzędem Miejskim. Zarówno wtedy, jak i później, bo w roku 2013, gdy podpisane zostało porozumienie pomiędzy Miastem a Powiatem (w sprawie współdziałania i współfinansowania przebudowy ul. Bystrzyckiej), Miasto nie zgłaszało zastrzeżeń do projektu w zakresie ujęcia w nim wymiany oświetlenia na tej ulicy. We wrześniu 2013 r. Powiat Świdnicki złożył wniosek do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji  w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap II o dofinansowanie. Na początku roku 2014 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ogłosiło listę inwestycji, które uzyskają ministerialne dofinansowanie. Na tej liście znalazła się przebudowa ul. Bystrzyckiej w Świdnicy. Był to kolejny sygnał, iż przebudowa ul. Bystrzyckiej w Świdnicy będzie realizowania. Nie wiedząc o zamiarach Miasta (w zakresie wykonania nowego oświetlenia i przeniesienia go ze strony prawej na lewą) Powiat wyłonił wykonawcę robót, który zgodnie z istniejącą dokumentacją przystąpił do prac związanych z przebudową drogi.

Obecnie prowadzone prace związane z budową nowego oświetlenia na ul. Bystrzyckiej (nadzorowane przez Urząd Miejski) koordynowane są z Powiatem Świdnickim i współgrają z toczącą się przebudową tej drogi. Kabel oświetleniowy układany jest w zaprojektowanych pasach zielni obok już wykonanego chodnika. Aby nie dewastować nowego ciągu pieszego wyłożono jego nawierzchnię folią, na którą wykładano urobek ziemny z wykopu pod nowe oświetlenie. Prace na odcinku, na którym układany był kabel oświetleniowego trwały dobę. Chodnik nie został zniszczony ani uszkodzony a po przeprowadzonych pracach teren chodnika został dokładnie uprzątnięty. Na kolejnych odcinkach gdzie wykonano już chodnik prace związane z budową oświetlenia będą prowadzone w sposób analogiczny.

Co do pojawiających się sygnałów dotyczących „…źle przemyślanych objazdów”. Wyznaczenie tras objazdów odbyło się w drodze konsultacji z Urzędem Miejskim. Trasy objazdów uwzględniają prawidłowe funkcjonowanie komunikacji zbiorowej i gwarantują sprawne prowadzenie inwestycji”.

Przeprowadzenie każdej inwestycji powoduje utrudnienia dla mieszkańców, ale nikt jeszcze nie wymyślił takiego sposobu przeprowadzenia remontu drogi czy chodnika, aby odbył się on całkowicie bez ingerencji w istniejąca infrastrukturę, z której korzystają mieszkańcy. Jedyne co możemy obiecać to to, że po zakończeniu prac (planowany termin zakończenia robót – druga połowa września br.) komfort poruszania się po drodze i wzdłuż niej, po chodniku i ścieżce rowerowej, będzie znacznie odbiegał od stanu sprzed remontu, „in plus” oczywiście. Mieszkańców natomiast prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.