Stanęli na wysokości zadania

342

Nie przeszkodził okres urlopowy oraz fakt, że w jego trakcie wielu świebodziczan przebywało poza miastem. Nie przeszkodziła również towarzysząca lipcowej zbiórce deszczowa pogoda. Po raz kolejny świebodziczanie stanęli na wysokości zadania i udowodnili, że chcąc nieść pomoc nie liczą się żadne przeciwności.

W dwóch wakacyjnych akacjach poboru udało się zebrać 30 litrów krwi. Lipcowa zbiórka odbyła się w siedzibie firmy Steilmann. Wówczas życiodajny płyn zbierany był z myślą o konkretnej osobie – pani Edycie, ciężko chorej pracownicy przedsiębiorstwa. Dzięki zaangażowaniu wielu z Państwa zbiórka zakończyła się bardzo dobrym wynikiem – 21 litrów krwi.

Niespełna dwa tygodnie później, we wtorek, 12 sierpnia, w sali MDK odbyła się kolejna akcja. Tym razem auto RCKiK wyjechało ze Świebodzic z dziewięcioma litrami. Zgodnie z tradycją wśród krwiodawców rozlosowano nagrodę niespodziankę. Ufundowany przez firmę MKKBags ekskluzywny skórzany portfel wygrał pan Bogusław Wójcik.