Srebrne gody Gminy Świdnica (FOTO)

803

Warto mieszkać w tych wioseczkach, gdzie przepływa mała rzeczka, tu się skrywa skarbów wiele, tu jest każdy przyjacielem – słowa piosenki zespołu „Rozśpiewane dzieciaki” opisują Gminę Świdnica, która dziś świętowała swoje srebrne gody. W Krzyżowej odbyły się obchody 25 -lecia Samorządności Gminy Świdnica.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 12.00 powitaniem gości. Na obchodach pojawili się m.in. senatorzy Wiesław Kilian i Stanisław Jurcewicz, Komendant Powiatowy Policji Krzysztof Niziołek, przewodniczący Rady Miejskiej Jan Dzięcielski, starosta świdnicki Piotr Fedorowicz, wicestarosta Zygmunt Worsa, radni 7 kadencji, były wójt Stanisław Wachowiak, honorowi obywatele, zasłużeni dla gminy, kombatanci, przedstawiciele firm i instytucji współpracujących z gminą, sołtysi. Samorząd terytorialny to zarówno wymiar lokalnej władzy publicznej, jak i wspólnot lokalnych, dzięki którym instytucje samorządowe mają zdolność do ich reprezentowania. – To od naszej aktywności zależy z jakim zaangażowaniem pracuje lokalna administracja i jakie osoby wybierane są do rady gminy. 25 lat wolnej Polski jest sukcesem samorządu terytorialnego. To przecież my samorządowcy najlepiej rozumiemy potrzeby i problemy naszych lokalnych społeczności. Możliwość oddolnego decydowania o własnym budżecie i trzykrotne oglądanie każdej wydanej złotówki stanowi tajemnicę tego sukcesu. Cieszę się, że gmina Świdnica każdego dnia staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Tylko w ostatnich 25 latach liczba ludności w gminie wzrosła o ponad dwa tysiące – mówiła wójt gminy Teresa Mazurek. Chciałabym wszystkim bardzo serdecznie podziękować za przyjęcie zaproszenia, za to, że możemy się spotkać i wspólnie świętować 25-lecie samorządu terytorialnegopodkreślała Teresa Mazurek. Wójt przedstawiła gościom przekrojową historię samorządu Gminy Świdnica. Mówiła o najważniejszych inwestycjach, które udało się przeprowadzić m.in. o doprowadzeniu kanalizacji do wszystkich wsi czy założenie sieci wodociągowej, o pracach związanych z uporządkowaniem oświaty. Podkreśliła, że rozwój gminy widać przede wszystkich w budżecie. W 1990 roku gmina miała do dyspozycji 2 mln zł, a w 2014 roku już 52. Przybyło także mieszkańców, jest ich o prawie 2 tys. więcej niż 25 lat temu. Wójt zaznaczyła także, że przed gminą kolejne lata inwestycji i ważne zadania, wśród których znajdą się m.in. budowa przydomowych oczyszczalni czy basenu w Witoszowie Dolnym. – Każdy ma swoją subiektywną ocenę tych 25-lat. Pytana o najważniejsze momenty zawsze wspominam Krzyżową, gdyż zyskaliśmy przepiękny obiekt, który służy nam już od lat. Kolejnym ważnym momentem był rok 2003, kiedy to ustawodawca uchwalił ustawę, znoszącą dotychczasowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wykorzystaliśmy to, ustaliliśmy nowe granice działek, dzięki temu wszyscy zainteresowani budową domów przyszli do nas. Następną sprawą o której zawsze mówię jest oświata. To moje oczko w głowie i jestem z niej bardzo dumna, gdyż poziom naszych gimnazjów jest bardzo wysoki. Coraz częściej zdarza się, że uczniowie wybierają nasze placówki, zamiast np. gimnazjów w miastach– mówiła wójt. – Moją dumą, i zawsze to podkreślam, są mieszkańcy, ich aktywność i zaangażowanie. Jestem im bardzo wdzięczna, że „chce im się chcieć” i powinniśmy się z tego cieszyć. Wszyscy Państwo macie swoją cząstkę w budowaniu naszej gminy, naszej samorządności i za to wam wszystkim bardzo dziękuję – podkreślała Teresa Mazurek. Zgromadzeni na sali goście mieli okazję obejrzeć także prezentację, podsumowującą 25 lat funkcjonowania gminy oraz występ „Rozśpiewanych dzieciaków”, prowadzonych przez Tadeusza Szarwaryna i Dariusza Jarosa. Spotkanie było także doskonałą okazją do wręczenia nagród, wyróżnień i dyplomów radnym oraz pracownikom urzędu. – Chciałabym podziękować Państwu za działalność na rzecz gminy Świdnica i życzyć wszystkiego dobrego – mówiła na koniec Teresa Mazurek.