Sprawdzą swoją wiedzę

413

Punktualnie o godz. 9.00 rano, 408 uczniów ze świdnickich gimnazjów przystąpiło do egzaminu sprawdzającego ich wiedzę. Dziś gimnazjaliści zmierzą się z częścią humanistyczną. Najpierw napiszą 60- minutowy sprawdzian z historii oraz wos-u, a o 11.00 zmierzą się z językiem polskim.

Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego i składa się z trzech części: ‎humanistycznej (historia i wiedza o społeczeństwie oraz język ‎polski), matematyczno-przyrodniczej (przedmioty przyrodnicze i ‎matematyka)oraz z języka obcego nowożytnego (angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski). Jednak uczeń mógł wybrać tylko ten język, którego uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia ‎gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż nie można go nie zdać.‎ Każda jego część przeprowadzana jest innego dnia. Części humanistyczna ‎i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut. Egzamin z zakresu języka polskiego ‎i z zakresu matematyki trwa po 90 minut, a z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie ‎i z zakresu przedmiotów przyrodniczych trwa po 60 minut. Część egzaminu z języka obcego ‎nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.‎ Na egzamin uczeń mógł przynieść tylko przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym atramentem, a w przypadku matematyki dodatkowo przybory do rysowania: ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Wyniki uczniowie poznają 19 czerwca, natomiast zaświadczenia wydawane będą 26 czerwca. Każdy kto z przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu w pierwszym terminie, ma na to szansę na początku czerwca.

Życzymy powodzenia :)

Zapytaliśmy uczniów z Gimnazjum nr 4 o sam sprawdzian i ich samopoczucie. Zapraszamy do obejrzenia sondy.

 

 [pp_gallery gallery_id=”53459″ width=”200″ height=”200″]