SLD – przedstawia program i kandydatów

1295

Teraz czas na kobietę, czas na zmianę – na innych sposób zarządzania Świdnicą – mówiła Beata Moskal-Słaniewska. Wczoraj w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie wyborcze Sojuszu Lewicy Demokratycznej, na którym swój program polityczny zaprezentowała kandydatka na prezydenta miasta Świdnicy. W trakcie wydarzenia przedstawieni zostali również kandydaci do Rady Miejskiej w Świdnicy, Rady Powiatu i Sejmiku Dolnośląskiego.

Spotkanie wyborcze rozpoczęło się pokazem fotografii, na których przedstawione zostało 25 lat zaangażowania Beaty Moskal-Słaniewskiej w życie publiczne w Świdnicy. Nie zabrakło także najbliższej rodziny kandydatki, która czynnie wspiera jej kampanię wyborczą. Istotą wiecu była prezentacja programu politycznego Beaty Moskal-Słaniewskiej. – Przede mną bardzo trudne zadanie. Chyba najtrudniejszy egzamin w życiu. Nie będę go zdawała przed gronom profesorów. Moim egzaminatorem będzie cała społeczność Świdnicy – blisko 60 tys. mieszkańców tego miasta. Czy przekonam do siebie, do swojej wizji miasta – mam nadzieję, że tak – mówiła członkini SLD. To, na czym kandydatka na prezydenta pragnie się skupić w najbliższej kadencji, dotyczy samych mieszkańców Świdnicy i ich codziennych problemów. – Ktoś powiedział, czytając mój program, że nie ma w nim nic rewolucyjnego. Tak zgadzam się z tym. Bo ani ja, ani mieszkańcy rewolucji nie chcemy. My chcemy spokojnego stabilnego rozwoju Świdnicy. Chcemy rzeczy prostych – dostępnych, jak chociażby niedrogich miejsc w żłobkach i przedszkolach, funduszy zainwestowanych w szkołach, przyzwoitych mieszkań komunalnych – wyliczała kandydat na prezydenta Świdnicy. Kolejnymi rzeczami, jakie chce zmienić Beata Moskal-Słaniewska, to odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni miejskiej, właściwe wsparcie dla seniorów oraz stworzenie schroniska dla zwierząt. – Moja wizja Świdnicy to takie miasto, w którym każdy obywatel niezależnie od statusu materialnego, swojej zawodowej pozycji i wieku może liczyć na pomoc i wsparcie urzędników miejskich. To takie miasto, w którym nie występują rażące dysproporcje z podziału publicznych pieniędzy, a inwestycje odbywają się z myślą o mieszkańcach i otaczającym ich środowisku – podsumowała swój wyborczy program kandydatka z SLD. Podczas wiecu wyborczego zostało także zaprezentowanych 22 kandydatów do Rady Miejskiej w Świdnicy i 10-ciu do Rady Powiatu. – Jest to jedynie część reprezentantów do Rady Powiatu z pięciu okręgów. Mamy zamiar wystawić drużynę w ilości 54 kandydatów – informował Henryk Rataj – radny powiatu świdnickiego i szef powiatowych struktur SLD. Natomiast do Sejmiki Dolnośląskiego kandydować będą w okręgu wałbrzysko- świdnickim – Marek Dyduch, a w okręgu świdnickim – Henryk Rataj.

Kandydaci SLD do Rady Miejskiej w Świdnicy:

Okręg nr 1 – Gabriela Zielińska

Okręg nr 2 – Józef Grabek

Okręg nr 3 – Waldemar Budzyński

Okręg nr 4 – Rafał Fasuga

Okręg nr 5 – Henryk Kosiorowski

Okręg nr 6 – Władysław Wołosz

Okręg nr 8 – Kazimierz Ogrodnik

Okręg nr 9 – Janusz Chrząstowski

Okręg nr 10 – Jan Górski

Okręg nr 11 – Janusz Szalkiewicz

Okręg nr 12 – Andrzej Kempa

Okręg nr 13 – Andrzej Bednarz

Okręg nr 14 – Mariusz Kuc

Okręg nr 15 – Krystian Wojtaczka

Okręg nr 16 – Sylwia Osojca-Kozłowska

Okręg nr 17 – Józef Daleszyński

Okręg nr 18 – Wioletta Madej

Okręg nr 20 – Stanisław Dobrowolski

Okręg nr 21 – 1Julita Stefańska Broda

Okręg nr 22 – Jolanta Słabicka

Okręg nr 23 – Adam Markiewicz

Kandydaci SLD do Rady Powiatu w Świdnicy:

1 – Beata Moskal-Słaniewska

2 – Ryszard Kuc

3 – Natalia Śmietańska

4 – Krystian Warecki

5 – Marta Czternastek

6 – Jadwiga Juszczyk-Wolfram

7 – Tomasz Wyrwa

8 – Klaudia Szymańska

9 – Edward Dyrcz

10 – Sylwia Rabczuk-Tomkiewicz

[pp_gallery gallery_id=”34421″ width=”200″ height=”200″]