Silena – droga ku upadłości

391

Znajdująca się w obrębie ścisłego centrum Świebodzic „Silena”, niegdyś, jeszcze w czasach Fryderyka Kramsta, stanowiąca o potędze gospodarczej miasta, dziś jest mieniem prywatnym – własnością spółki Eurolen, której należności wobec gminy z tytułu różnego rodzaju podatków i opłat wynoszą obecnie wraz z odsetkami ponad 4 mln zł. Stara fabryka niszczeje i tak jak w przypadku wielu nieruchomości w gminie – trudno o złoty „środek”.

Poszukując najkorzystniejszego rozstrzygnięcia kwestii zrujnowanej fabryki, gmina Świebodzice dwukrotnie występowała do sądu z wnioskiem o rozpoczęcie procedury upadłościowej właściciela terenu. – Po raz pierwszy miało to miejsce w czerwcu 2007 r. Wówczas sąd z uwagi na brak majątku dłużnika wystarczającego nawet na pokrycie kosztów postępowania, 26 września 2007 roku oddalił ów wniosek. Podobnie uargumentowano wniosek gminy z roku 2012. Gmina Świebodzice wnosiła wówczas o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego. Pomimo iż w efekcie działań gminy ustalono, że majątek dłużnika, mimo katastrofalnego stanu technicznego, przynosi mu regularne miesięczne dochody za wynajem powierzchni komina dla sieci telefonii komórkowej, sąd po raz kolejny oddalił wniosek, swoją decyzję uzasadniając tym samym – brakiem wystarczających środków po stronie spółki Eurolen na sfinansowanie procesu upadłościowego – informuje Tomasz Merchut, p.o. rzecznika prasowego Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.

Aktualnie toczy się procedura likwidacji spółki. Choć lista wierzycieli jest długa, a pierwsze miejsca na niej znajdują instytucje państwowe – Urząd Skarbowy i ZUS, gmina, w porozumieniu z zarządcą obiektu ustanowionym przez sąd, aktywnie poszukuje nowego nabywcy. Niestety, realna wartość nieruchomości jest dużo niższa niż zobowiązania wobec wierzycieli, które wygenerowała spółka Eurolen.

– Podobnie jak dawna fabryka, własność prywatną stanowi obecnie również zlokalizowany w Parku Miejskim pałac, należący niegdyś do rodu Kramstów, a w drugiej połowie XX w. pełniący funkcję hotelu robotniczego. Aktualny właściciel, wielokrotnie pytany przez gminę o swoje zamiary wobec tej nieruchomości, informował, że ma plany remontowe z nią związane – dodaje Tomasz Merchut.

Niestety, na planach się skończyło.

 

foto: UM Świebodzice