Rusza nowy okres zasiłkowy

374

1 września rozpocznie się nowy okres zasiłkowy – osoby zainteresowane powinny pamiętać o złożeniu odpowiedniego wniosku.

Formularze wniosków dostępne są w informacji w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Franciszkańskiej 7 w pokoju nr 11 oraz na stronie internetowej www.mops.swidnica.pl w zakładce świadczenia rodzinne /wnioski.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy, złoży wniosek wraz z dokumentami do 30 września 2014 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do 30 listopada 2014 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy, złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada 2014 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do 31 grudnia 2014 r.