Remont drogi w Jaskulinie zakończony

377

W ubiegłym tygodniu odbył się odbiór wyremontowanej drogi w Jaskulinie, prowadzącej w kierunku posesji Nr 10. Jest to kolejna droga oddana do użytku mieszkańców w tym roku.

Zakres przeprowadzonych prac obejmował ułożenie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o szerokości od 3 do 3,5 metra, które było poprzedzone pracami przygotowawczymi, takimi jak równanie i zagęszczanie podbudowy.

Obsypano również pobocze z mieszanki 0-31,5 oraz wykorzystano istniejące już korytka odprowadzające wodę opadową. Wszystkie wykonane prace wpłynęły na polepszenie jej parametrów jezdnych. Remontowany odcinek znajduje się na dość pochyłym terenie, co stanowi dodatkowe utrudnienie w przemieszczaniu się, stąd dobra nawierzchnia jest jej istotnym elementem. Łączna długość wyremontowanego odcinka drogi to ponad 300 metrów. Koszt inwestycji wyniósł blisko 71 tys. zł, z czego 54 tys. zł stanowi dotację ze środków finansowych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

 

foto: UG Dobromierz