Rekordowa wartość inwestycji w Świdnicy w 2018 roku

157

Pierwszy etap przebudowy ulicy Kraszowickiej, modernizacja Alei Niepodległości, drugi etap remontu Parku Centralnego i rozpoczęcie prac w Parku Sikorskiego, rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 na Zawiszowie, drugi etap modernizacji stadionu – to jedne z najważniejszych zadań inwestycyjnych, jakie znalazły się w przygotowanym budżecie miasta na 2018 rok. 

Ambitny plan inwestycyjny 

Świdnica chce osiągnąć kolejny rekord, bo planowana wartość zadań inwestycyjnych to prawie 70 milionów złotych.

Konstruując ten budżet skupiliśmy się na kilku przesłankach. Najważniejsze z nich to rozwój Świdnicy i podniesienie komfortu życia mieszkańców. Walczymy o kolejny skok cywilizacyjny w mieście, realizując zarówno te duże zadania inwestycyjne, jak również szereg mniejszych, ważnych dla lokalnych społeczności, jak remonty chodników, modernizacje skwerów czy też przebudowę oświetlenia – mówi prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.

Dochody miasta  mają sięgnąć 252 020 772 miliona złotych tj. o 13,9% więcej niż w 2017 roku. Wydatki zaplanowano w wysokości 270 879 152 miliona złotych. Deficyt ma wynieść 18 858 380 złotych. Taki plan zakłada projekt budżetu na przyszły rok, przygotowany przez władze miasta.

Milionowe dotacje dla miasta

Świdnica w przyszłym roku uzyska ponad 31 milionów złotych dotacji zewnętrznych, między innymi unijnych z Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz środków ministerialnych i wojewódzkich.

Chcemy wykorzystać wszystkie możliwości zarówno unijne i dofinansowania z innych źródeł. Liczne konkursy i środki zewnętrzne pozwolą na zmniejszenie deficytu w ciągu roku – zapewnia prezydent Beata Moskal-Słaniewska.

Mieszkalnictwo będzie priorytetem

Miasto kontynuować będzie nadal program dotacji do remontów dla właścicieli obiektów zabytkowych, a także dotychczasową politykę mieszkaniową, czyli budowę mieszkań socjalnych i chronionych oraz remonty pustostanów.

W przedłożonym projekcie budżetu na podobnym poziomie dofinansowania jak w ubiegłym roku pozostaną takie sfery życia jak kultura, sport czy różnego rodzaju inicjatywy społeczne. Zadbano także odpowiednim wskaźnikiem o wzrost płac w miejskich jednostkach.

Radni zdecydują

Projekt budżetu miasta na 2018 rok przedstawiony zostanie radnym, którzy pracować będą nad nim w poszczególnych komisjach, aby następnie przegłosować go na grudniowej sesji Rady Miejskiej.