Przełamując strach (FOTO/WIDEO)

1743

Jak pomóc ofierze przemocy domowej? Co zrobić, by odbudować jej pewność siebie? Czym jest „Niebieska linia” i kto może na tę infolinię zadzwonić? Na czym polega procedura „Niebieskiej karty”? Co zrobić w przypadku, gdy osoba dotknięta przemocą, nie chce współpracować? 8 czerwca w siedzibie świdnickiego MOPS-u odbyło się szkolenie – seminarium pt. „Jak zmotywować osobę doznającą przemocy do współpracy”.

W czwartek 8 czerwca w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, odbyło się, zorganizowane przez placówkę i Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Świdnicy, szkolenie – seminarium pt. „Jak zmotywować osobę doznającą przemocy do współpracy”, poprowadzone przez Małgorzatę Wincenciak, konsultantka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy socjalni, kuratorzy, policjanci, pedagodzy – osoby na co dzień podejmujące działania na rzecz uwikłanej w przemoc domową.

Celem szkolenia było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie co robić jak osoba doznająca przemocy nie chce współpracować (w ramach procedury „Niebieskie Karty”), czy można ją do współpracy jakoś zmotywować?

Szkolenie było poświęcone pracy z osobą doznającą przemocy w toku procedury „Niebieskie Karty”. Uczestnicy mówili o tym, jak nawiązać relację, nić porozumienia z osobą krzywdzoną, jak budować strategię nastawioną na współpracę, jak radzić sobie w sytuacjach, które zna chyba każdy, kto pracuje w obszarze przeciwdziałania przemocy – gdy „klient nie współpracuje”.

Punktem wyjścia było uporządkowanie wiedzy o mechanizmach psychologicznych, które wpływają na zachowanie klienta. W tym kontekście rozmawiano o ustalaniu celów z klientem, o motywowaniu go do zmian – czyli co robić, by zmotywować klienta.

***

Małgorzata Wincenciak: ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim (1991) oraz psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (2011). Pracuje jako konsultant, terapeuta i trener.

Ukończyła szkolenie I i II stopnia w zakresie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, a obecnie jest w trakcie szkolenia w terapii systemowej, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Posiada Certyfikat Specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Od 2010 współpracuje ze Stowarzyszeniem „Niebieska Linia”, najpierw jako stażystka w Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, a od 2011 jako stały współpracownik Stowarzyszenia jest konsultantem ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy ogólnopolskiej infolinii Pogotowia oraz koordynatorem i konsultantem w poradni e-mail. Prowadzi konsultacje indywidualne dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie, w ramach programu integracji społecznej pracowała z osobami zagrożonymi wykluczeniem, dla korporacji prowadziła konsultacje w ramach programów outplacement. Jako trener szkoli specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy, a także w dziedzinie umiejętności interpersonalnych. Prowadzi wykłady i warsztaty na temat umiejętności rodzicielskich, a także warsztaty dla uczniów w gimnazjach i liceach.

We współpracy z Fundacją „Multiocalenie” prowadzi konsultacje psychologiczne (także w języku rosyjskim) dla imigrantek z krajów byłego ZSRR.

W Centrum Pomocy Specjalistycznej prowadzi konsultacje, terapię indywidualną i terapię par i rodzin.

W ostatnich trzech latach zrealizowała ponad 800 godzin szkoleń i wykładów. m.in przeprowadziła 250 godz. szkoleń w ramach realizacji projektu pn. „Przemocy w rodzinie NIE. Wykształcona kadra zarządzająca instytucjami pomocy i integracji społecznej warunkiem wczesnego rozpoznawanie i przeciwdziałania przemocy”

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Od kilku lat jest członkinią Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Dzielnicy Wawer  m. st. Warszawy.

Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo.

WIDEO/FOTO: Mariusz Pacek