Pozbądź się niepotrzebnych rzeczy

210

W sobotę, 2 grudnia odbędzie się zbiórka elektrośmieci. To kolejna tego typu akcja w mieście organizowana przez firmę AG-EKO wspólnie z Urzędem Miejskim w Świdnicy. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie można oddać w godz. od 10.00 do 14:00 na parkingu przed Urzędem Miejskim.

W związku z tym, że już od pięciu lat współpracujemy z firmą AG-EKO postanowiliśmy zorganizować „Loteriadę elektrośmieciową”. Zasady konkursu są banalnie proste: każdy mieszkaniec Świdnicy, który odda eletkrośmieci podczas zbiórki w najbliższą sobotę, wypełni kupon konkursowy oraz wrzuci go do przygotowanej urny, ma szansę na wygranie bardzo atrakcyjnych nagród. A będą to między innymi: zegarek smartwatch, zgniatarki do butelek czy też ładowarki do akumulatorków. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału, zarówno w zbiórce elektroodpadów jak i w naszym konkursie – mówi Tomasz Jaworski, dyrektor Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Komisyjne losowanie nagród odbędzie się 4 grudnia w Urzędzie Miejskim w Świdnicy. O wygranych laureaci zostaną powiadomieni mailowo bądź telefonicznie.

Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, to wszystkie popsute lub po prostu niepotrzebne urządzenia, które działają lub działały kiedyś na prąd lub baterie, czyli np. pralki, lodówki, żelazka, radia, lokówki, telewizory, komputery, a nawet zabawki. Tego typu odpady zawierają w sobie substancje niebezpieczne dla ludzi i środowiska, dlatego muszą być zbierane selektywnie i oddawana do recyklingu, odzysku lub unieszkodliwienia specjalistycznym firmom.

Ze względu na bezpieczeństwo osób pracujących przy zbiórce odpadów nie powinniśmy przynosić kineskopów bez obudowy, rozbitych telewizorów i sprzętu niekompletnego.

Jeżeli ktoś nie zdąży oddać elektrośmieci w terminie zbiórki, może na co dzień, bezpłatnie przekazać je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odpady w PSZOK przyjmowane są od razu, wystarczy tylko wylegitymowanie się. Jest to konieczne, ponieważ punkt ten adresowany jest do mieszkańców Świdnicy, którzy wnosząc odpady za śmieci mogą korzystać z usług bezpłatnie.

PSZOK to miejsce, do którego mieszkańcy Świdnicy, bez ponoszenia dodatkowych opłat, mogą przekazywać:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach,
 • odpady zielone,
 • odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone,
 • inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych,
 • papier i tektura, metal,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło i opakowania ze szkła,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • opakowania ulegające biodegradacji.

PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Metalowców 4. Działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 oraz w soboty w godzinach od 10.00 do 14.00.

Rzecznik Prasowy
Urzędu Miejskiego w Świdnicy
Magdalena Dzwonkowska