Powiat gotowy na ebolę

522

Czy jesteśmy przygotowani na wypadek eboli? 17 października odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie gotowości służby zdrowia na wypadek wystąpienia wirusa eboli w powiecie świdnickim.

Spotkanie prowadzone przez wicestarostę świdnickiego, Alicję Synowską rozpoczęło się o godz. 11.30 w Starostwie Powiatowym w Świdnicy. Uczestniczyli w nim m.in. dyrektor Powiatowego Pogotowia Ratunkowego – Małgorzata Jurkowska, dyrektor ds. lecznictwa szpitala Latawiec w Świdnicy – Zbigniew Kubiaczyk, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Świdnicy – Kazimierz Siemieniecki, dyrektor Wydziału Zdrowia Starostwa Powiatowego w Świdnicy – Zbigniew Okarmus oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – Monika Bieżyńska. – Od lutego tego roku trwa w Afryce Zachodniej epidemia Eboli. W Polsce dotychczas nie stwierdzono żadnego przypadku zachorowania i praktycznie ryzyko zakażenia jest bardzo niskie, aczkolwiek nie jest wykluczone – mówiła Alicja Synowska. Jak zaznaczała wicestarosta, problem wirusa eboli jest dużym wyzwaniem organizacyjnym, dlatego warto się odpowiednio do niego przygotować. W tej sprawie odbyło się już jedno spotkanie – 28 sierpnia, a 3 września w sprawie wirusa eboli został wystosowany także list do wojewody dolnośląskiego. – Zarówno szpital Latawiec w Świdnicy, jak i szpital Mikulicz w Świebodzicach opracowały i wdrożyły procedury dotyczące postępowania z pacjentem, jak i też działania personelu medycznego, który ma styczność z pacjentem oraz u którego zachodzi podejrzenie i ryzyko zakażenia – zauważa wicestarosta świdnicki. Jak informuje Alicja Synowska, personel został przeszkolony w tym zakresie. Procedury zachowania w takim wypadku zostały wdrożone zarówno w szpitalach, jak i pogotowiu na terenie powiatu świdnickiego. Każdy podmiot leczniczy otrzymał zasady postępowania z pacjentem hospitalizowanym z powodu gorączki krwotocznej ebola wraz z podstawowymi informacjami dotyczącego zakażenia tym wirusem. Na wypadek zgłoszenia pacjenta z podejrzeniem wirusa eboli szpital w Świdnicy i w Świebodzicach wyznaczyły jednoosobową salę w izbie przyjęć oraz zakupiły zestawy ochrony biologicznej celem ochrony pracowników w warunkach zagrożenia biologicznego. Pacjenci z podejrzeniem wirusa będą trafiać do Szpitala Wojewódzkiego przy ulicy Koszarowej we Wrocławiu, gdzie znajduje się oddział zakaźny. Chorymi będzie zajmował się wyznaczony personel dyżurujący. Na spotkaniu przybliżone zostały także objawy wirusa ebola. – Nie ma żadnych charakterystycznych objawów dla choroby ebola. Natomiast połączenie biegunka i wysoka temperatura. Dodatkowo pobyt w takich państwach jak Liberia, Gwinea, Sierra Leone i Republika Kongo uprawdopodobnia, że możemy mieć styczność z tym zakażeniem. Najważniejszą rzeczą jest wywiad epidemiologiczny, a później dodatkowo objawy – wyjaśnia Zbigniew Kubiaczyk, dyrektor ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy.