POSŁUCHANE 3.0 (ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU)

264

Nanook of the North, Resina, Naphta i Urbański, Antoni Sierakowski, Szymon Piotr i Slime – przed nami niezwykła muzyczna uczta w wykonaniu czarodziejów dźwięku, czyli Posłuchane 3.0, które już 19 sierpnia w Świdnicy! Dwa bilety na wydarzenie wygrywa Pani Kasia Mierzejewska, która poprawnie odpowiedziała na konkursowe pytanie: W jakich miejscach odbędą się koncerty w ramach tegorocznej edycji POSŁUCHANE? Odpowiedź brzmi: W Bosmanacie nad Zalewem Witoszówka i w Pustostanie. Gratulujemy!

Regulamin konkursu POSŁUCHANE 3.0

§1. Zasady ogólne

Organizatorem Konkursu jest właściciel Fanpage’a Region Fakty.

Dane firmy, bądź osoby fizycznej, organizatora konkursu: MEDIA ART, ul. Armii Krajowej 17, 58 – 100 Świdnica

Fundatorzy nagród: Fundacja Ładne Historie i Posłuchane

Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

Tekst Regulaminu Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.regionfakty.pl.

§2. Zasady Konkursu

Konkurs rozpoczyna się w dniu: 07.08.2017

Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

W Konkursie może wziąć udział dowolna osoba z terenu powiatu świdnickiego i wałbrzyskiego, która ukończyła 16 lat i posiada swój profil osobowy na portalu Facebook.com oraz polubiła fan page’a Region Fakty.

Nagrodami w Konkursie są: dwa pojedyncze bilety na koncerty w ramach wydarzenia „Posłuchane 3.0”

Konkurs kończy się 11.08.2017, o godz.10.00. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do przedłużenia czasu trwania konkursu.

Konkurs polega na odpowiedzi na pytanie: W jakich miejscach odbędą się koncerty w ramach tegorocznej edycji POSŁUCHANE?

Odpowiedzi należy przesłać na adres mailowy k.mlocek@dase.pl lub udzielić jako komentarz do posta konkursowego zamieszczonego na Fanpage’u Region Fakty. Należy pamiętać, by komentarz miał charakter publiczny.

Wśród nadesłanych odpowiedzi, jury złożone z przedstawicieli Organizatora, wybierze zwycięzców.

Ogłoszenie wyników odbędzie się 11.02.2017 roku o godz. 12.00 na portalu www.regionfakty.pl. Jeśli termin trwania konkursu zostanie wydłużony, data rozstrzygnięcia ulegnie zmianie. O wszelkich zmianach organizator poinformuje za pośrednictwem portalu i Fanpage’a.

Terminy realizacji wszystkich nagród podlegają wcześniejszemu ustaleniu z poszczególnymi sponsorami.

§3. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w Serwisie społecznościowym Facebook.

Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie” umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do niezamieszczenia wpisów o charakterze wulgarnym, obraźliwym lub naruszających prawa osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby użyte przez niego treści, grafiki i/lub linki naruszały prawa osób trzecich.

Konkurs nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem reguluje Kodeks cywilny.