Poprawki czas zacząć

420

Rozpoczął się egzamin poprawkowy z matury. Wszyscy ci, którym nie powiodło się w pierwszym terminie, w tym tygodniu mają szansę poprawić swoje wyniki.

Prawie 30% abiturientów w całym kraju nie zdało egzaminu dojrzałości. Ich pogromczynią okazała się matematyka. Także w powiecie świdnickim sytuacja nie wygląda dobrze. Średni procent zdawalności w liceum ogólnokształcącym wyniósł 78,8% a w technikum 43,1%. To oznacza, że co druga osoba nie zdała matury. Przyczyną większości porażek okazała się Królowa Nauk – matematyka. Średnia zdawalności z tego przedmiotu w liceach wyniosła 80,4%, a w technikach tylko 55%.

Dziś rozpoczynają się egzaminy poprawkowe.Mogą do nich przystąpić wszyscy ci, którzy napisali maturę ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu. Od 25 do 29 sierpnia trwać będą poprawki ustne, a część pisemną abiturienci będą mieli okazję napisać 26 sierpnia, o godz. 9.00. Matury ustne będą odbywać się w szkołach, do których uczęszczali abiturienci, natomiast pisemne w centrach.

Centra w Świdnicy:

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie – matematyka

Zespół Szkół Ekonomicznych – język angielski,

Zespół Szkół nr 1 – matematyka i geografia,

Zespół Szkół nr 3 – matematyka, język polski,

Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych – matematyka

Zespół Szkół Budowlano – Elektrycznych – język polski, matematyka

Wyniki Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przekaże do szkół 12 września.