Podsumowali 2-letni program

510

Przez 2 lata uczyli się wzajemnej współpracy, tworząc sieci wsparcia dla nauczycieli różnych specjalności i dyrektorów, umożliwiające m.in. wymianę doświadczeń. Wszystko po to, by uczeń mógł wybierać szkołę świadomie i z chęcią do nauki. Dziś w hotelu Piast-Roman odbyła się konferencja podsumowująca program „W sieci”. Wykład wygłosił prof. dr hab. Bogusław Śliwerski.

– Chodzi o to, by uczeń wybrał szkołę z chęcią i w niej się kształcił. Naszym zamiarem było, by w tym programie wzięły udział wszystkie szkoły, ale Świdnica niestety nie wzięła. Mam nadzieję, że to się zmieni – mówił wicestarosta Zygmunt Worsa. – Zebraliśmy się po to, by słuchać pana profesora. Chciałam tylko powiedzieć, że marzenia rzeczywiście się spełniają. Kiedy pierwszy raz spotkaliśmy się nie tak dawno w Łodzi, dał mi Pan książkę ze specjalną dedykacją. Brzmiała ona: „Z nadzieją na podjęcie współpracy”. Nadzieję zawsze trzeba mieć – opowiadała, zapowiadając wykład prof. Śliwerskiego, Anna Szywała, prezes zarządu Firmy Szkoleniowo-Doradczej „Anna Szywała”. – Zawsze z wielką przyjemnością spotykam się z dyrektorami i nauczycielami. Jest mi niezmiernie miło spotkać się dziś z Państwem – mówił prof. dr hab. Bogusław Śliwerski.

W sieci” – modernizacja doskonalenia nauczycieli powiatu świdnickiego to współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół program doskonalenia nauczycieli. Jego głównym celem było wdrożenie nowego modelu systemu doskonalenia pracowników oświatowych i zewnętrznego wspomagania dyrektorów przedszkoli i szkół w realizacji zadań edukacyjnych. Główne zadania realizowane w ramach projektu to:

  • opracowanie powiatowego programu wspomagania przedszkoli i szkół,

  • przeprowadzenie procesowego wspomagania bezpośrednio w przedszkolach i szkołach,

  • utworzenie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli.

Realizacja projektu obejmuje rozpoczęła się 1 sierpnia 2013 i zakończy 31 lipca 2015. Zgodnie z jego założeniami Zespół Poradni Psychologiczno–Pedagogicznych w Świdnicy w ramach zadań dodatkowych przejął nadzór merytoryczny nad działaniami związanymi z zarządzaniem projektem, organizacją wspomagania pracy przedszkoli i szkół, koordynowaniem tworzenia sieci współpracy i samokształcenia. Do udziału w projekcie zaproszono dyrektorów przedszkoli i szkół różnego typu. Ponadto utworzone pięć sieci wsparcia dla nauczycieli różnych specjalności i dyrektorów, których celem jest między innymi wzajemna wymiana doświadczeń, aktywne uczestniczenie w forum dyskusyjnym, w e-learningu.