Podnieś kwalifikacje – za darmo

447

Jesteś bezrobotny, a nie masz ukończonych 30 lat? Skorzystaj z okazji i zapisz się na darmowe szkolenie.

Od 8 sierpnia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy można składać wnioski o bony szkoleniowe. Stanowi on gwarancję skierowania bezrobotnego na wybrane szkolenie oraz opłacenie kosztów, które zostaną podniesione w związku z podjęciem kursu. W skład wydatków bonu  wchodzi należność dla instytucji szkoleniowej, niezbędne badania lekarskie i psychologiczne, a także w razie potrzeby koszty przejazdu oraz zakwaterowania. – Bon szkoleniowy to przede wszystkim pomoc skierowana do osób młodych, które nie przekroczyły 30. roku życia i pozostają bezrobotne. Dzięki niemu zainteresowani mogą zdobyć lub podnieść swoje kwalifikacje. Osoby wskazują jedno lub kilka szkoleń zawodowych oraz instytucję, w której odbędzie się kurs. Placówki te muszą znajdować się w rejestrze instytucji szkoleniowych – informuje Agata Legendziewicz, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy. Ta forma wsparcia jest finansowana ze środków Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy, a bon nie może przekroczyć 100% przeciętnego wynagrodzenia. – Jeżeli wysokość wydatków na szkolenie przekroczy kwotę przyznaną na bon, wówczas nadwyżkę tych kosztów pokrywa zainteresowany. W sumie przeznaczonych zostało blisko 37 tys. zł, a wsparcie może otrzymać około 10 osób – mówi Agata Legendziewicz. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie wniosku o przyznanie bonu szkoleniowego oraz zagwarantowanie podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po ukończeniu kursu zawodowego. Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą zawodowym oraz deklaracji pracodawcy o zatrudnieniu wnioskodawcy po ukończonym szkoleniu. Przyznany bon jest ważny przez miesiąc i w tym czasie bezrobotny musi spełnić wszystkie wymagania. Bony szkoleniowe będą przyznawane do momentu wykorzystania wszystkich środków finansowych. Zainteresowani mogą składać wnioski w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy lub na stronie internetowej –www.praca.swidnica.pl/bip/menu-przedmiotowe/wzory-dokumentow/dot-osob-bezrobotnych/356,Wniosek-o-przyznanie-bonu-szkoleniowego.html.