Projekt utworzenia plaży nad Bystrzycą niemożliwy do zrealizowania?

568

Nie wiadomo, czy uda się zrealizować inwestycję utworzenia plaży nad Bystrzycą, a już na pewno nie w takim kształcie jak zakładał projekt zgłoszony i wybrany w drodze głosowania w ramach budżetu obywatelskiego. Wszystko przez to, że, jak twierdzi zarządca terenu, jest to teren zalewowy. – W świetle jednakowych dokumentów, które otrzymał zarówno radny Pan Krzysztof Lewandowski jak i Urząd Miejski jasno wynika, że należy się nad tym projektem poważnie zastanowić – mówi Marek Suwalski, zastępca prezydent Świdnicy. Chodzi o odpowiedź Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zarządcy terenu, na którym miałaby powstać plaża nad Bystrzycą. 

Tymczasem w piśmie od RZGW czytamy: „według roboczych wersji map zagrożenia powodziowego, sporządzonych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie i zamieszczonych na stronie internetowej KZGW, niemal cała przedmiotowa działka znajduje się w strefie zalewu wodą” i w myśl dokumentacji „stanowić będzie obszar szczególnego zagrożenia powodzią”.

– Teren zalewowy nie dyskwalifikuje samego pomysłu, natomiast zdecydowanie zmienia zakres i kształt inwestycji. W formule, zaakceptowanej w drodze głosowania budżetu obywatelskiego, tego pomysłu zrealizować nie można – zaznacza Marek Suwalski i przekonuje, że o nowym kształcie projektu inwestycji warto porozmawiać już po rozeznaniu dodatkowych nakładów inwestycyjnych.

– Z pewnością podejmiemy dialog z mieszkańcami, co do nowej propozycji zagospodarowania tego rejonu. Wśród możliwych rozwiązań jest również wybór innego zadania do realizacji w kwocie, przeznaczonej na zwycięski projekt – deklaruje wiceprezydent Suwalski.