Place jak marzenie

333

Dziecięce marzenia o przytulnych, kolorowych, placach zabaw w gminie Świdnica spełniają się. Obecnie trwają ostatnie prace wykończeniowe przy budowie placów zabaw w sołectwach: Boleścin, Lutomia Dolna oraz wiat rekreacyjnych w miejscowościach Lutomia Górna oraz Jagodnik. Gotowe są już place zabaw w Pankowie i Bystrzycy Dolnej.

A wszystko to dzięki środkom pozyskanym z LGD „Szlakiem Granitu” w ramach naboru na „małe projekty” oraz w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”. – Przystępując do pisania wniosków do programu LEADER, który to wdraża na naszym terenie LGD „Szlakiem Granitu” wzięliśmy pod uwagę głosy mieszkańców społeczności lokalnych – mówi wójt gminy Teresa Mazurek. – W rezultacie gmina Świdnica złożyła projekty mające na celu zaspokojenie potrzeb kulturalnych, społecznych i rekreacyjnych. Place zabaw są jednym z elementów, które składają się na miejsca rekreacji i wypoczynku. Dostarczają one nie tylko dużo radości i zabawy dzieciom, ale są także przyjemnym miejscem wypoczynku i spotkań rodziców. Są również wspaniałym przykładem, że warto sięgać po środki zewnętrzne, także na te małe projekty.Ponadto dwie budowane wiaty stanowiły będą miejsca spotkań i organizowania imprez integrujących mieszkańców oraz miejsca rekreacji i aktywnego spędzenia czas. Dodatkowo przy wiatach i placach zabaw umieszczone zostaną tablice promujące obszar partnerstwa Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu”. Powstałe obiekty przyczynią się również do poprawy wizerunku miejscowości – dodaje wójt gminy.

Dzięki środkom pozyskanym z programu LEADER powstały 4 nowe place zabaw, wyposażone w urządzenia odpowiednie do różnego wieku dzieci. Sukcesywnie pojawiają się  także strefy bezpieczeństwa. Na dzieci czeka zatem wiele atrakcji – zestaw zabawowy „twierdza”, huśtawki, sprężynowce i karuzele. Na nowych obiektach najmłodsi mieszkańcy gminy w bezpieczny sposób będą mogli spędzać swój wolny czas. Dodatkowo w dwóch sołectwach: Jagodnik i Lutomia Górna trwają prace przy budowie wiat rekreacyjnych. Obiekty o ponad 120 m. powierzchni użytkowej będą służyły spotkaniom mieszkańców.

Inwestycje kosztować będą ponad 340 tys. złotych, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie ponad 164,2 tys. zł.