Pierwsza sesja już za Radą Gminy Dobromierz

708

Wójt oraz 15 radnych gminy Dobromierz ślubowało godne, rzetelne i uczciwe wypełnianie swoich obowiązków. Wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gminy oraz pięć komisji. Dziś w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu odbyła się sesja inauguracyjna.

Obrady nowo wybranej Rady Gminy Dobromierz rozpoczęło ślubowanie 15-stu dobromierskich radnych. Podczas sesji wybrano przewodniczącą, którą została Aleksandra Luks, oraz wiceprzewodniczących – Leszka Sokalskiego i Agatę Ślęzak. W trakcie obrad swoje ślubowanie złożył także wójt gminy Dobromierz – Jerzy Ulbin, wybrany na drugą swoją kadencję. – Tym ślubowaniem objąłem ponownie urząd i deklaruję sprawować go zgodnie z prawem i pomyślnością gminy Dobromierz. Deklaruję też współpracę z nowo wybraną Radą, a pracy przed nami wiele – mówił Jerzy Ulbin. W tracie sesji wybrano także pięć komisji Rady Gminy – Rewizyjną, Budżetu imienia Gminy Dobromierz, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Socjalną oraz Doraźną Komisję Mieszkaniową.

W skład Rady Gminy Dobromierz wchodzą:

 1. Teodor Balok

 2. Piotr Rusek

 3. Henryk Mazurkiewicz

 4. Agata Ślęzak

 5. Elżbieta Grymuza,

 6. Krzysztof Kołodyński

 7. Leszek Sokalski

 8. Jolanta Brach

 9. Andrzej Babiarz

 10. Marian Broda

 11. Bronisław Fica

 12. Edward Rajca

 13. Michał Sadowski

 14. Danuta Świerk

 15. Aleksandra Luks

 

Skład pięciu komisji Rady Gminy:

Komisja Rewizyjna: Danuta Świerk – przewodniczący komisji, Jolanta Brach, Bronisław Fica, Edward Rajca i Henryk Mazurkiewicz.

Komisja Budżetu im. Gminy Dobromierz – Andrzej Babiarz – przewodniczący komisji, Agata Ślęzak, Michał Sadowski, Piotr Rusek i Teodor Balok.

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, i Ochrony Środowiska: Edward Rajca – przewodniczący komisji, Leszek Sokalski, Henryk Mazurkiewicz, Danuta Świerk i Krzysztof Kołodyński.

Komisja Socjalna Rady Gminy: Michał Sadowski – – przewodniczący komisji, Jolanta Brach, Bronisław Fica, Elżbieta Grymuza i Marian Broda.

Doraźna Komisja Mieszkaniowa: Teodor Balok – przewodniczący komisji, Andrzej Babiarz, Elżbieta Grymuza, Piotr Rusek i Agata Ślęzak.

[pp_gallery gallery_id=”40393″ width=”200″ height=”200″]