Palą na potęgę

1041

Złota polska jesień to czas ostatnich prac porządkowych na działkach. Porządkowanie zaś kończy się bardzo często spalaniem odpadów, co jest niezgodne z prawem. Strażnicy w tym tygodniu kilkukrotnie w ciągu każdego dnia podejmowali  interwencje na działkach.

W większości przypadków osoby spalające odpady to starsi ludzie, którzy nie są na bieżąco zorientowani w obowiązujących przepisach. Strażnicy w każdym takim przypadku edukują sprawców wykroczeń, a także przypominają zarządzającym ogrodami o edukowaniu działkowiczów. Zgodnie z art. 30 ust. 1 Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zakazuje się przetwarzania odpadów (w tym w sposób termiczny) poza instalacjami i urządzeniami. W myśl art. 191 w/w ustawy osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogródku lub na działce, może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł. Spalanie odpadów w niskich temperaturach powoduje zanieczyszczanie powietrza, wpływa na cały organizm, odbija się negatywnie w dłuższej perspektywie na zdrowiu.

DSC_1757 -2