Odkurzyli wspomnienia

404

Ostatnie dni letniego wypoczynku należały do seniorów gminy Świdnica. W dniach 18 – 22 sierpnia w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie przebywała grupa 36 osób powyżej 60 r. życia z 15 sołectw gminy Świdnica. Honorowy patronat nad programem „Bądź Swoim Przyjacielem” objęła wójt gminy Teresa Mazurek.

– Każdy dzień pobytu seniorów niósł za sobą nowe wyzwania, odkrywał  w uczestnikach nowe umiejętności oraz przypominał te już zapomniane, co pozwalało im przywołać dawne wspomnienia, zabawy i pasje. Dla uczestników projektu został przygotowany program zawierający ponad 50 godzin zajęć o różnorodnej tematyce: warsztaty teatralno-taneczne, muzyczne, zajęcia sportowe : joga oraz nordic walking – mówi Teresa Mazurek, wójt gminy.

– Podczas warsztatów seniorzy dali się poznać jako osoby z dużym poczuciem humoru i  siły ekspresji, a także z wielką pasją i energia przełamują własne ograniczenia. Odbywali także spotkania z dietetykiem poświęcone zdrowemu trybowi życia i odżywiania, doboru odpowiedniej diety do wieku i dolegliwości typowych dla seniorów. Nie brakowało pogadanek na temat zagrożeń  zdrowotnych, sposobu radzenia sobie z chorobami a przede wszystkim poświęconych profilaktyce prozdrowotnej –  wątki te były poruszane na zajęciach z pierwszej pomocy. W ramach krótkiego pobytu odbyły się także warsztaty kosmetyczne, gdzie uczestniczki wysłuchały profesjonalnych rad związanych z pielęgnacją twarzy, dłoni i stóp – dodaje Magdalena Urbańska, dyrektor schroniska.

Uzupełnieniem całego programu były długie, wieczorne rozmowy dotyczące codziennych problemów, kompleksów, umiejętności funkcjonowania w rodzinie i społeczności lokalnej, pokonywania własnych słabości, wzmacnianiu poczucia własnej wartości. Zajęcia te prowadzone były w ramach warsztatów socjoterapeutycznych.   Podczas ostatniego dnia pobytu uczestnicy pożegnali się przy ognisku, na którym zaprezentowali program artystyczny wypracowany podczas całego pobytu.

Szacuje się, że na letni wypoczynek w gminie Świdnica zostanie przeznaczonych ponad 50,8 tys. zł. Kwota ta w całości pochodzić będzie z budżetu gminy. Jednostką odpowiedzialną za jego realizację jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.