Odebrali zasłużone laury

2345

Dziękowali za ich pracę, zaangażowanie i wielkie serce – dziś pracownicy socjalni obchodzili swoje święto. – To pracownicy socjalni stoją zawsze na pierwszej linii działań – mówiła Violetta Kalin, dyrektor świdnickiego MOPSu, podkreślając jednocześnie wyjątkowość tej profesji.

W piątek 21 listopada swoje święto obchodzili pracownicy socjalni. Z tej okazji w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy odbyło się uroczyste spotkanie. Wśród gości znaleźli się prezydent Wojciech Murdzek, Beata Moskal – Słaniewska, posłowie na Sejm Teresa Świło i Robert Jagła, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz osoby na co dzień zaangażowane w działania na rzecz rodzin wymagających wsparcia, współpracujące i wspierające działalność MOPSu, przedstawiciele służb mundurowych i służby zdrowia. Podziękowania za ich codzienną pracę, zaangażowanie i cierpliwość złożył Wojciech Murdzek. – Charakter tego zaangażowania jest rodzajem powołania do stanięcia wobec osoby potrzebującej. Dobre przygotowanie ale przede wszystkim wielkie serce i wielka wrażliwość to was charakteryzuje. Dzięki waszej pracy Świdnica jest wzorem dla wielu innych miast jak należy dbać o dobro drugiego człowieka. Życzę Państwu dalszej satysfakcji z wykonywanych zadań i radości z pracy– mówił Wojciech Murdzek. Głos zabrała także Violetta Kalin, dyrektor świdnickiego MOPS-u. – Dzisiejszy dzień to święto wszystkich pracowników społecznych, a właściwie nas wszystkich, bo każdy z nas ma swój udział w realizacji wielu zadań z zakresu polityki społecznejmówiła. – To wyjątkowa profesja, to pracownicy socjalni zawsze stoją na pierwszej linii działań. Oprócz wykształcenia, znajomości prawa, muszą posiadać także inne cechy, takie jak empatia czy wrażliwość. Ale chyba najtrudniejsze w tej pracy jest to żeby oddzielić emocje podczas podejmowania wielu działań od takiego racjonalnego spojrzenia na problem. Trzeba wiele czasu, żeby tą umiejętność wypracować w sobie – zaznaczyła Violetta Kalin. Dzisiejsze święto stało się okazją do wyróżnień i podziękowań. Otrzymali je:

Monika Kosterka – prowadzi sprawy związane z domami pomocy społecznej, kieruje pracą wszystkich pracowników socjalnych

Danuta Rzepisko specjalizująca się w pracy z rodziną, członek Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Lilianna Tralls

Agnieszka Staroojciec

Zofia Droszczak – realizująca pracę socjalną z pensjonariuszami Domu Dziennego Pobytu i mieszkania chronionego

Magdalena Mucha – koordynuje pracą pracowników socjalnych Sekcji terenowej nr IV

Monika Kozłowska-Teuerle

Ewa Synowska

Martyna Januszaangażowana w pracę na rzecz bezdomnych mieszkańców Świdnicy

Olaf Winiarczyk – współpracuje z osobami bezdomnymi

Rzepka Małgorzata

Beata Łozowicka

Monika Białczak

Grażyna Sławińska- Gąska – – koordynuje pracą pracowników socjalnych Sekcji terenowej nr III, od wielu lat zaangażowana w pozyskiwanie środków unijnych

Wioletta Andrzejewska

Katarzyna Pyka – kierownik projektu unijnego „Uwierz we własne siły”

Agnieszka Krawczyk

Joanna Balicka

Dorota Cieplińskakoordynator działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty”

Sylwia Błaszczak

Ewelina Kulczycka-Łąg

Łukasz Sławniewicz – koordynujący działania związane ze świdnickim Centrum Wolontariatu

Anna Morka

Barbara Iwancz – zajmuje się pracą z osobami starszymi, usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania

Urszula Stawerli zajmuje się pracą z osobami starszymi, usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania

Guzik Urszula

Renata Tkocz

Joanna Karasiewicz

Szulc Grażyna – koordynuje pracą pracowników socjalnych Sekcji terenowej nr I, członek Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

[pp_gallery gallery_id=”39815″ width=”200″ height=”200″]