Ocalić od zapomnienia

635

Oddali im cześć oraz wspominali tragiczne losy Polaków na kresach wschodnich… Zwracali także uwagę, że należy pielęgnować zapomniane miejsca, ważne historycznie dla Polski. Wczoraj w sali teatralnej świdnickiego Ośrodka Kultury odbył się V Świdnicki Dzień Lwowa i Kultury Kresowej.

Wydarzenie zorganizowało Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich, oddział w Świdnicy. Wzięli w udział m.in. biskup diecezji świdnickiej ks. Ignacy Dec, prezydent Świdnicy – Wojciech Murdzek, przewodnicząca Rady Miejskiej – Joanna Gadzińska, starosta świdnicki – Zbigniew Worsa, wicestarosta świdnicki – Alicja Synowska, wójt gminy Świdnica – Teresa Mazurek, świdnicki nadleśniczy – Jan Dzięcielski, kandydatka SLD na prezydenta Świdnicy – Beata Moskal-Słaniewska, burmistrz Żarowa – Leszek Michalak, redaktor TVP Wrocław – Grażyna OrłowskaSondej , a także przedstawiciele organizacji kombatanckich i wojskowych oraz miłośnicy Lwowa. Wydarzenie poprowadził Karol Liwirski – prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i KPW, oddział w Świdnicy. – Nasza uroczystość jest przypomnieniem tego, co się wydarzyło 75 lat temu. Jest rocznica agresji na kresy wschodnie. Dla wielu ludzi runął świat, a przemoc i gwałt zapanowały nad Europą. Zaczęła się najokrutniejsza z wojen – opowiadał Karol Liwirski. Prezes relacjonował z przejęciem losy mieszkańców kresów wschodnich, upamiętniając tym samym owładniętą wojną historię Polski. Wydarzenie miało na celu także uhonorowanie tych, którzy dbają o pamięć historyczną i patriotyzm. Krzyżem czynu zbrojnego Polski na Kresach Wschodnich wyróżnieni zostali Szkoła Podstawowa nr 8 w Świdnicy, Liceum Ogólnokształcące nr 4 im. Orląt Lwowskich w Świdnicy, Związek Harcerstwa Polskiego w Świdnicy. Wydarzenie uświetnił występ Chóru Prima – Voce z III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy oraz wystąpienie ks. Tadeusza Isakowicza -Zaleskiego, który był związany z opozycją antykomunistyczną oraz jest współzałożycielem i prezesem Fundacji im. Brata Alberta, która prowadzi 30 domów dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, a także przemowa rektora Uniwersytetu Opolskiego – prof. Stanisława Nicieji. Uroczystość zakończyły występy artystyczne jak chociażby zespół Tyligentne Batiary z Bytomia oraz młodych świdniczan ze szkół i Młodzieżowego Domu Kultury.

[pp_gallery gallery_id=”36758″ width=”200″ height=”200″]