Obwodnica Świdnicy – podpisy mieszkańców w rękach ministra

725

Dzięki zaangażowaniu świdniczan i instytucji obwodnica świdnicka znalazła się w gronie ośmiu obwodnic w kraju, które uzyskały najwięcej wniosków i uwag. Dzisiaj w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyła się konferencja dotycząca Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Obecni na niej poseł Teresa Świło oraz zastępca prezydenta Świdnicy Szymon Chojnowski przekazali na ręce minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak i wicepremiera Janusza Piechocińskiego podpisy mieszkańców miasta i okolic pod apelem o wpisanie obwodnicy świdnickiej do programu krajowego.

– W trakcie spotkania podano dobrą dla nas wiadomość – obwodnica świdnicka znalazła się w wąskim gronie ośmiu obwodnic w kraju, które w procesie konsultacji uzyskały najwięcej wniosków i uwag (formularze internetowe i podpisy mieszkańców). To skutek sprawnie zorganizowanej akcji angażowania mieszkańców i różnych instytucji w tę sprawę. W obecnej chwili jeszcze trudno wyrokować, czy akcja zbierania podpisów i aktywny lobbing władz miasta przełoży się „automatycznie“ na wpisanie obwodnicy na listę Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, jednak możemy na pewno powiedzieć, że głos mieszkańców Świdnicy dotarł do MIR i został dostrzeżony przez minister – relacjonuje Szymon Chojnowski. Lista rezerwowa, jak pokazuje dotychczasowa praktyka, oznacza duże szanse na realizację inwestycji, z kolei lista podstawowa to tzw „pewniaki“ – to najważniejsze i największe inwestycje drogowe w kraju. Składa się przede wszystkim z fragmentów dróg ekspresowych i autostrad oraz obwodnic dużych miast. Ponadto, jak powiedziała minister Maria Wasiak, nawet jeśli konkretna inwestycja nie znajdzie się na liście podstawowej lub rezerwowej, to nadal będą instrumenty i możliwości, aby włączyć ją do realizacji.

W procesie konsultacji w Świdnicy w ostatnich tygodniach w Świdnicy trwała akcja zbierania podpisów pod petycją do MIR. Uczestniczyli w niej m.in. prezydent Beata Moskal-Słaniewska, zastępcy prezydenta – Marek Suwalski i Szymon Chojnowski, posłowie Teresa Świło i Robert Jagła, radni Rady Miejskiej. Łącznie zebrano około 3 tys. 670 podpisów (stan na dzień 29 stycznia). Dzisiejsza konferencja w MIR była ukoronowaniem i podsumowaniem wszystkich dotychczasowych działań.

[pp_gallery gallery_id=”45686″ width=”200″ height=”200″]