.Nowoczesna po wyborach

448

W związku ze zbliżającymi się wyborami władz .Nowoczesnej na szczeblu krajowym, Świdnickie Koło .Nowoczesnej również przeprowadziło demokratyczne wybory nowych władz oraz delegatów na wybory regionalne.

Zarząd koła powiększył się o dwóch nowych członków. Obecnie stanowią go: Wojciech Rut, Wojciech Pawłowski, Lech Bokszczanin, Radosław Żukowski, Krzysztof Ziomko i nowi członkowie: Magdalena Urbańska–Malucha i Jacek Iwańcz.

Wojciech Rut ponownie został przewodniczącym koła, Bokszczanin i Żukowski pozostali odpowiednio sekretarzem i skarbnikiem. Zmiany nastąpiły na stanowisku wiceprzewodniczącego, mianowicie funkcję tą będą obecnie pełnić nowi członkowie zarządu Magdalena Urbańska–Malucha i Jacek Iwańcz.

Delegatami na wybory regionalne zostali: Bianka Kurowska, Marcin Wach, Krzysztof Ziomko, Wojciech Pawłowski, Lech Bokszczanin, Wojciech Rut, Jacek Iwańcz i Radosław Żukowski.