Nowe laptopy dla mieszkańców Marcinowic

532

79 rodzin, 13 świetlic i biblioteka w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka otrzymali zupełnie nowy sprzęt komputerowy. Przekazanie laptopów odbyło się 26 listopada.

Po długich oczekiwaniach zakwalifikowani mieszkańcy gminy Marcinowice otrzymali wymarzone laptopy. Sprzęt przekazał 79-ciu rodzinom, 13 świetlicom i bibliotece wójt gminy Marcinowice – Jerzy Guzik. Szczęśliwcy otrzymają także darmowy dostęp do internetu w gospodarstwach domowych. Te prezenty były możliwe dzięki Programowi Operacyjnemu Innowacyjna Gospodarka – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion. Gmina Marcinowice przyłączyła się do projektu aplikując o środki unijne w marciu 2013 roku. W ten sposób udało się pozyskać środki finansowe na zakup sprzętu komputerowego, ubezpieczenia, internetu, obsługi oraz koszty administracyjne. Całość przedsięwzięcia wyniosła 766 tys zł. Umowa z Instytucją Wdrażającą została zawarta w czerwcu tego roku. Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową i konieczność unieważnienia pierwszego przetargu laptopy zostały rozdane z dużym opóźnieniem. Powodem opóźnienia była duża liczba błędów i niejasności w złożonych przez wykonawców ofertach. Dodatkowo firma, która wygrała przetarg nie wywiązała się w terminie z umowy i dostarczyła sprzęt z dwutygodniowym opóźnieniem. Mimo tego udało się sfinalizować zadanie i zniecierpliwieni beneficjenci odebrali obiecany sprzęt. W ramach oszczędności wygenerowanych z przeprowadzonych przetargów, w styczniu 2015 roku zostaną zakupione kolejne laptopy, które trafia do mieszkańców oczekujących na liście rezerwowej.