Niech żyje bal

411

Były tańce i zabawa, gry i piosenki – uczniowie Gimnazjum nr 2 bawili się na „Balu Wszystkich Świętych”. Imprezie przyświecał szczytny cel – pomoc dla Viktora, chłopca z Afryki w ramach podjętej akcji „Adopcja Serca”.

W środę 29 października w Gimnazjum nr 2 w Świdnicy odbył się po raz pierwszy „Bal Wszystkich Świętych”. Impreza o charakterze wychowawczo – charytatywnym została zorganizowana przez Szkolne Koło Wolontariatu „Miłosierny Samarytanin” pod opieką Lidii Nawrockiej. Organizatorom przyświecały dwa cele: wychowawczy – promowanie wzorców osobowych w postaciach świętych oraz zachęcania do pracy nad swoim charakterem; charytatywny – pomoc dla Viktora pochodzącego z wioski Kasisi w Zambii w ramach podjętej „Adopcji serca”. Służyła temu kawiarenka „Pod Złotym Aniołem”. – W czasie wspólnej zabawy uczestnicy mogli wcielić się w wybrane postacie świętych, przybliżyć ich życiorysy, rywalizować w quizie o polskich świętych i patronach młodzieży. Nie brakło też tańców integracyjnych przy muzyce do Greka Zorby, irlandzkiej czy też innych skocznych, które bardzo spodobały się młodzieży- mówi wicedyrektor Jerzy Tokarski. Utalentowani muzycznie uczniowie gimnazjum mogli zaprezentować pieśni o tematyce związanej ze świętością zachęcając tym samym do pracy nad sobą. Zostały tez przeprowadzone konkursy na strój świętego, plastyczne: na portret świętego i charakterystyczny atrybut.

[pp_gallery gallery_id=”36445″ width=”200″ height=”200″]