Nauczą się tolerancji

397

Młodzież do 20. roku z terenu powiatu świdnickiego podczas różnego rodzaju warsztatów będzie mogła poznać odmienność innych ludzi, a za sprawą zdobytej wiedzy stworzyć spektakl i wystawę przeciwko nietolerancji, czyli narzędzia edukacyjne, które pozwolą na praktyczne przeciwdziałanie nietolerancji.

Projekt realizować będzie Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Carpe Diem” we współpracy z Urzędem Miejskim w Świdnicy oraz Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski. – Utworzymy narzędzie edukacyjne uświadamiające młodym ludziom czym jest tolerancja i że odmienności nie należy się bać, a na przejawy nietolerancji należy reagować. Działania zaplanowane w projekcie przygotowane zostały w oparciu o potrzeby młodzieży. Daje to możliwość właściwego dotarcia do młodych ludzi i wprowadzenia trwałych zmian w ich zachowaniu i myśleniu – mówi Magdalena Okniańska, która poprowadzi m.in. warsztaty „Ogarniamy tolerancję”. Przygotowane podczas zajęć scenariusze jak i poszczególne scenki spektaklu będą mogły być stałą częścią programu nauczania w szkołach m.in. podczas lekcji wychowawczych. – Portal oddany zostanie do dyspozycji młodzieży – zapowiada Magdalena Okniańska. Do projektu – obok chętnych szkół – zaproszeni zostaną nasi wolontariusze, członkowie organizacji młodzieżowych, m.in. MRMŚ i MDK.

Działania w ramach Programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli tzw. Funduszy EOG, które są formą bezzwrotnej pomocy udzielanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein 15 państwom członkowskim Unii Europejskiej z Europy Środkowej i Południowej w celu zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Poza Polską beneficjentami pomocy są: Bułgaria, Czechy, Cypr, Estonia, Grecja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry. W ramach Funduszy EOG wydzielone zostały środki przeznaczone dla organizacji pozarządowych. Na program realizowany w Polsce przeznaczono 37 mln euro, co czyni go największym programem dla organizacji pozarządowych spośród wszystkich działających w 15 krajach UE. Program Obywatele dla Demokracji wdrażany przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży.

Po szkoleniu „Ogarniamy tolerancję” każdy będzie mógł zdecydować, w której z pięciu grup tematycznych chce pracować. Grupa internautów podczas warsztatów z mowy nienawiści w cyberprzestrzeni zapozna się z informacjami, co to jest mowa nienawiści, jakie są jej przejawy i jak z nią walczyć, wykorzystując internet. Młodzież pod okiem Michała Siedleckiego utworzy własny portal do walki z mową nienawiści. Grupa pisarzy w ramach warsztatów z dramaturgiem, pisarzem lokalnym, dowie się jak należy pisać scenariusze, aby być zrozumianym przez widza. Następnie przygotują 15 scenariuszy, dialogów o nietolerancji, ksenofobii i homofobii stanowiących bazę spektaklu. Grupa będzie ściśle współpracowała z grupą aktorską. Do zadań grupy będzie też należało przygotowywanie artykułów na stronę www, Facebook oraz tekstów do prasy i do broszury informacyjnej. Grupa fotograficzna weźmie udział w spotkaniu z artystą, tworzącym wystawy o nietolerancji, a następnie pod okiem mentora Andrzeja Protasiuka przygotuje własną wystawę. Wystawa i spektakl będą udostępniane szkołom. Grupa aktorska kierowana przez Juliusza Chrząstowskiego podejmie wyzwanie przedstawienia tematu nietolerancji na „scenie”. O realistyczną oprawę spektaklu i wystawy zadba grupa scenograficzna pod opieką Roberta Kukli. – Ich wspólnym celem będzie stworzenie spektaklu i wystawy, czyli narzędzia pokazującego w sposób innowacyjny zjawisko nietolerancji – opowiada Magdalena Okniańska. Spektakl składający się z 15 dialogów o tolerancji oraz wystawa dotycząca nietolerancji z pewnością zainteresują świdniczan – nie tylko ze względu na podejmowaną tematykę, ale także sposób ich prezentacji. – Scenki będą grane w 15 samochodach zatrzymanych w „korku”. W celu zapewnienia jak największej grupy odbiorców samochody ustawione zostaną w miejscach o dużej uczęszczalności takich jak Rynek lub plac przy Kościele Pokoju. Aby zachować realizm przedstawienia, do udziału w scenkach zaproszone zostaną także osoby dorosłe, które mogą wtrącać się do dialogów i zadawać pytania. Widzowie będą wsiadać do aut i biernie lub czynnie uczestniczyć w scenkach – zapowiada Magdalena Okniańska. Spektakl rozegra się również  podczas odbywających się w Świdnicy Dni Teatru Otwartego.  

Projekt Tolerancja?!  NIE OGARNIAM…!!! realizowany będzie od lutego 2015 do kwietnia 2016 roku.

foto: edziecko.pl