Nagroda za pomoc przedsiębiorcom

493

20,5 miliona złotych – tyle jak dotąd Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych pozyskało ze środków unijnych na wsparcie przedsiębiorców. Ze środkami własnymi pula ta wynosi 21,5 miliona złotych. Z pożyczek zwrotnych udzielanych przez SSIG skorzystało jak dotąd 200 firm, 60 z nich wzięło pożyczkę na rozpoczęcie działalności. Bank Gospodarstwa Krajowego uhonorował stowarzyszenie nagrodą za wyróżniającą się realizację programu JEREMIE.

– Nagroda ta jest w pełni zasłużona. To druga instytucja po gminie ściągająca do Świdnicy i powiatu tak znaczne środki zewnętrzne. Takich podmiotów w całej Polce, które skupiają się na pozyskaniu środków zewnętrznych zwrotnych, jest tylko 6 – mówił dzisiaj na specjalnym spotkaniu z Konradem Jabłońskim, prezesem SSIG prezydent Wojciech Murdzek.

Wysiłek, jaki wkładamy w naszą działalność, przekłada się na konkretne liczby – dodał Konrad Jabłoński. A liczby mówią same za siebie. 21,5 miliona złotych środków pozyskanych do tej pory, z tego 20,5 miliona pochodziło z Unii Europejskiej. 75 % tych środków zasiliło przedsiębiorców powiatu świdnickiego. – To oznacza, mówiąc brzydko, że wpompowaliśmy ponad 10 milionów złotych w świdnickie przedsiębiorstwa – uzupełnił Konrad Jabłoński. 35 % wszystkich środków w ramach pożyczek otrzymują osoby dopiero rozpoczynające swoją działalność. Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych było jednym z pierwszych stowarzyszeń, które wdrażały w życie program wspierania przedsiębiorców rozpoczynających swoją działalność. – Najważniejsze w całej działalności stowarzyszenia jest to, że udzielone wsparcie wraca. Stowarzyszenie wspiera przedsiębiorców w formie pożyczek zwrotnych. To nie jest więc tak, że wydamy i koniec. Wszystkie środki wracają i są przeznaczane na wsparcie kolejnych firm – tłumaczył Wojciech Murdzek.

Takim konsekwentnym działaniom SSIG zawdzięcza nagrodę Banku Gospodarstwa Krajowego. Wręczono ją podczas specjalnej gali w Warszawie, 19 września.

[pp_gallery gallery_id=”34309″ width=”200″ height=”200″]