Na co fundusz sołecki?

378

Przyznawane co roku środki z funduszu sołeckiego mają służyć poprawie życia mieszkańców. I to oni, corocznie decydują, na jakie zadania je przeznaczyć. Tradycyjnie, środki finansowe wydatkowane są na remonty i wyposażenia świetlic wiejskich, budowę nowych chodników, nowe wiaty przystankowe, sprzęt dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, remonty dróg, budowę ulicznego oświetlenia czy organizację cyklicznych imprez.

Od poniedziałku, 15 września rusza cykl zebrań wiejskich. Burmistrz Leszek Michalak spotka się z mieszkańcami wszystkich sołectw, które zadecydują, na jakie zadania przeznaczyć pieniądze w następnym roku. – Fundusz sołecki to środki, które gmina oddaje do dyspozycji wsi. Ich wysokość jest ustalana corocznie i zależy od liczby mieszkańców sołectwa oraz bieżących dochodów gminy. Nie są to środki sołectwa, ale przeznaczane są dla mieszkańców wsi na poprawę warunków ich życia. W tym roku do ich podziału jest ponad 220 tysięcy złotych – mówi Gabriela Nastałek-Żygadło z Referatu Oświaty Funduszy Zewnętrznych i Promocji Urzędu Miejskiego w Żarowie.
Podczas cyklu zebrań wiejskich ze wszystkimi sołectwami, które odbyły się początkiem 2014 roku mieszkańcy wypowiedzieli się za wyodrębnieniem środków z funduszu sołeckiego. Teraz decydować będą na jakie zadania przeznaczyć pieniądze w przyszłym roku. A pula środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego jest większa. Dodatkowe pieniądze, decyzją burmistrza Żarowa otrzymają te sołectwa, które na zadania inwestycyjne lub remontowe przeznaczą minimum 95 procent kwoty, która przysługuje wsi w ramach funduszu sołeckiego. Kolejne 10 procent mieszkańcy będą mogli otrzymać na zadania budowlane, które wykonają samodzielnie. – Z roku na rok obserwujemy coraz większe zaangażowanie mieszkańców i dbałość o miejsce, w którym mieszkają. Myślę, że to bardzo dobra forma również, żeby pobudzić ich do aktywności na rzecz swojej miejscowości – dopowiada burmistrz Leszek Michalak.

Terminy i godziny wiejskich spotkań zostały wywieszone również w każdej miejscowości na tablicy ogłoszeń:

  • Poniedziałek 15 września: Zastruże (godz. 17.00), Mielęcin (godz. 19.00)

  • Wtorek 16 września: Kruków (godz. 16.00), Przyłęgów (godz. 19.00)

  • Środa 17 września: Mikoszowa (godz. 17.00), Łażany (godz. 19.00)

  • Wtorek 23 września: Gołaszyce (godz. 17.00), Kalno (godz. 19.00)

  • Środa 24 września: Bożanów (godz. 17.00), Wierzbna (godz. 19.00)

  • Czwartek 25 września: Marcinowiczki (godz. 16.00), Siedlimowice (godz. 17.00), Mrowiny (godz. 19.00)

  • Piątek, 26 września: Pyszczyn (godz. 17.00), Buków (godz. 19.00)

  • Poniedziałek 29 września: Imbramowice (godz. 17.00), Pożarzysko (godz. 19.00)