Można już składać wnioski o stypendium szkolne

642

Do 15 września w świdnickim Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018. O stypendium ubiegać się mogą rodzice uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, których dochód w rodzinie nie przekracza 514,00 zł netto na osobę.

Wypełnione wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, przy ul. B. Głowackiego 4 – pok. 110 w Świdnicy, w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2017 roku, a w przypadku słuchaczy wymienionych kolegiów – do 15 października 2017 roku.

Dokumenty, które należy złożyć można pobrać ze strony Urzędu Gminy Świdnica.