Moja EKOojczyzna

464

Badali m.in. pH wody czy gleby, obserwowali gatunki chronione oraz stworzyli ekologiczną mapę gminy Świdnica – przez 16 dni uczniowie klas I i II z gimnazjów z terenu gminy Świdnica uczestniczyli w projekcie „Moja EKOojczyzna”.

W piątek 21 listopada w SSM w Lubachowie odbyła się konferencja podsumowująca projekt ,,Moja EKOjczyzna”, dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz z budżetu gminy.

– Przez 8 dwudniowych turnusów, gimnazjaliści z Gimnazjum im. Szarych Szeregów z Pszenna, Gimnazjum im. Książąt Świdnickich z Witoszowa Dolnego oraz Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej uczestniczyli przez 120 godz. w zajęciach  ekologicznych. 40 godzin to wycieczki tematyczne m.in. do Oczyszczalni Odpadów Zawiszów, szkółki leśnej w Bojanicach, elektrowni wodnej w Lubachowie, stacji uzdatniania wody w Jagodniku oraz oczyszczalni ścieków w Krzyżowej. Następne godziny uczestnicy projektu spędzili już w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie, korzystając ze  specjalistycznego sprzętu: mikroskopy, lupy, czerpaki na wodę, łopatki, odczynniki chemiczne, wykonując badania pH wody i gleby. Odbyli także spotkania z z przedstawicielami Nadleśnictwa Świdnica, Urzędu Gminy Świdnica oraz Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych – mówi wójt gminy Teresa Mazurek.

Był to pierwszy tego typu projekt w gminie Świdnica, dzięki, któremu młodzież mogła bezpośrednio obcować z przyrodą. Dowiedzieć się jak ważna jest jej ochrona oraz ją poznać z wykorzystanie specjalistycznego sprzętu.

– Celem głównym tego spotkania było przedstawienie zebranych wyników z przeprowadzonych zajęć i wycieczek tematycznych. Raporty sporządzone przez uczniów przedstawiają aktualną statystykę stanu powietrza, gleby i wody oraz gatunków chronionych w gminie Świdnica. Uczestnicy stworzyli także ekologiczne mapy gminy Świdnica – dodaje Agnieszka Wójcik, kierownik działu Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy.