Mobilny Punkt Informacyjny w Świdnicy

352

13 stycznia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy będzie można skorzystać z bezpłatnej informacji na temat pozyskania wsparcia ze środków unijnych. Dyżur w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego pełnić będzie specjalista Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wałbrzychu.
W trakcie dyżuru będzie można dowiedzieć się, na co aktualnie można pozyskać wsparcie z funduszy europejskich i jakie są warunki jego otrzymania. Pracownik PIFE przedstawi ofertę pożyczek i poręczeń finansowanych z funduszy unijnych dostępnych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, a także kierunki wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 dla podmiotów gospodarczych, JST oraz III sektora. Wskaże, do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o środki.
Z usług w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego mogą skorzystać wszyscy zainteresowani tematem funduszy europejskich. W szczególności przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Mobilny Punkt Informacyjny będzie funkcjonował w dniu 13 stycznia 2015 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, I piętro, sala nr 120
w godzinach 10.00-13.00.

Konsultacje są bezpłatne.