Młodzież bierze sprawy w swoje ręce

692

Uchwalili status oraz ustalili Komisje Rewizyjną… 17 grudnia w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego odbyła się druga już sesja Młodzieżowej Rady Powiatu.

Serdecznie witam na drugiej sesji Młodzieżowej Rady Powiatu. Chciałabym powitać starostę świdnickiego i wszystkich radnych oraz przybyłych gości – mówiła przewodnicząca Młodzieżowej Rady Powiatu Kornelia Winiarska. Wszystkich młodych aktywistów podejmujących się działania na rzecz społeczności lokalnej objęli patronatem starosta i wicestarosta świdnicki. – Obrady to Wasz pierwszy krok w udziale w życiu społecznym powiatu świdnickiego. Pokazujecie w ten sposób, że nie chcecie być biernymi obserwatorami otaczającej Was rzeczywistości, ale pragniecie mieć na nią wpływ. Gratuluję Wam wszystkim dużego zapału – przemawiał do młodzieży Piotr Fedorowicz, starosta świdnicki. Oprócz deklaracji pomocy i współpracy z Zarządem Powiatu, obecny na sesji wicestarosta Zygmunt Worsa podjął się objęcia opieką młodych radnych. Ja również będę się starał, aby służyć Wam pomocą. Może nie jako osoba wskazująca, co macie robić, ale pomagająca w organizacji… Dzięki uczestnictwu na sesjach dowiecie się wielu ciekawych rzeczy, które zaprocentują Wam na przyszłość, między innymi, jak się tworzy budżet i mam nadzieję, że wielu z Was będzie kiedyś zasiadało w Radzie Powiatu świdnickiego – deklarował swoje uznanie i pomoc Zygmunt Worsa. W drugiej sesji wzięło udział 17-stu młodych radnych spośród 27. Posiadając kworum, wybrali Komisję Rewizyjną, w skład której weszli – przewodnicząca – Aleksandra Dudyk oraz członkowie –Dominik Kulaszewski i Michał Rutecki. Ponadto uchwalili statut, wnieśli pierwsze wnioski o przyznanie funkcji rzecznika prasowego Maciejowi Wojtale, a także o założenie Komisji Tymczasowej ds Diagnozy Środowiska Naturalnego, która pozwoliłaby ustalić priorytety działania Młodzieżowej Rady Powiatu.

[pp_gallery gallery_id=”42178″ width=”200″ height=”200″]