Milion na usuwanie skutków powodzi

407

1 milion 100 tysięcy złotych. Taka kwota trafi do powiatu świdnickiego w ramach ministerialnego wsparcia na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Uroczyste wręczenie promes odbyło się 11 lutego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Kwota ta zostanie przeznaczona na dwa zadania. Pierwsze z nich to przebudowa drogi powiatowej nr 2898D na odcinku Gola Świdnicka – Krasków.

Drugie zadanie obejmie przebudowę drogi powiatowej nr 2879D w miejscowości Wiry. – Przebudowa drogi na odcinku Gola Świdnicka – Krasków to kontynuacja robót rozpoczętych w 2014 r. Cieszymy się, że otrzymaliśmy kolejne środki na dokończenie tej inwestycji – mówi starosta świdnicki Piotr Fedorowicz, który odbierał promesę z rąk Sekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Stanisława Huskowskiego.

Wręczane w środę promesy stanowią kontynuację pomocy udzielonej gminom i powiatom Województwa Dolnośląskiego w latach 2009 – 2014. Łączna wysokość przyznanych promes w tej transzy to 93 mln złotych dla 76 jednostek samorządu terytorialnego na 178 zadań zgłoszonych do realizacji w 2015 roku.