Miasto zdradza szczegóły Kongresu Turystyki

694

Kongres Regionów Polskich w tym roku odbędzie się we Wrocławiu. Świdnica straciła go bezpowrotnie. Alternatywą ma być październikowy Kongres Turystyki Polskiej. Choć szczegóły są jeszcze ustalane, wiadomo, że w programie znajdą się sesje plenarne, panele dyskusyjne, warsztaty dotyczące polskiej i lokalnej turystyki oraz kierunków jej rozwoju.

– Turystyka postrzegana jest przez samorządy lokalne jako ważny czynnik rozwoju gospodarczego. Jej podstawę stanowią zasoby dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, które przy odpowiednim zarządzaniu sprzyjają jej rozwojowi. W jakim kierunku zmierza polska turystyka? Jakie podejmować działania ponadregionalne wzmacniające rozwój turystyki? Na te i z pewnością wiele innych pytań szukać będą odpowiedzi uczestnicy tego wydarzenia – informuje Ewa Dryhusz, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Impreza skierowana jest zarówno do prezydentów, burmistrzów, wójtów i osób zajmujących się w urzędach turystyką, promocją oraz kulturą, jak i do przedstawicieli przedsiębiorstw, organizacji i stowarzyszeń turystycznych, fundacji, firm sprzedających usługi lub produkty sektora turystycznego. – Liczymy na czynny udział w Kongresie naszych lokalnych hotelarzy, restauratorów oraz osób związanych z branżą turystyczną – dodaje rzecznik. – Turystyka to wciąż niedoceniana branża w gospodarce narodowej. Promowanie wiedzy, dobrych praktyk, wymiana doświadczeń – mają być głównym celem Kongresu. Liczę także na to, że z wiedzy tej skorzystają samorządowcy, gdyż to właśnie gminy i miasta prowadzą dobrą politykę turystyczną, przyczyniającą się do rozwoju nie tylko branży, ale i swoich miejscowości – mówi prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska.

W programie przewidziano m. in.: sesje plenarne, panele dyskusyjne, warsztaty, seminaria, wycieczki pokazujące dobre praktyki w promocji turystyki oraz prezentacje ofert handlowych firm i samorządów.

Kongres Turystyki Polskiej odbędzie się pod patronatem medialnym czasopisma Voyage. Partnerami tego przedsięwzięcia będą m. in.: Związek Miast Polskich, Izba Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej i Dolnośląska Izba Turystyki. Trwają rozmowy z kolejnymi partycypantami, ustalane są szczegóły współpracy.