Miasto się zmienia – Świdnica 100 dni po wyborach

1367

– Dzisiaj jest 101. dzień mojego urzędowania, dlatego chcielibyśmy pokazać najważniejsze inwestycje i działania, które obecnie są na terenie naszego miasta prowadzone – mówiła dzisiaj prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska na „nietypowej” konferencji prasowej. – To, na co szczególnie chcemy zwrócić uwagę to fakt, że Świdnica wreszcie robi się czystsza. Wysprzątaliśmy parki, usunęliśmy wieloletnie złogi żywopłotowe i zaczynamy kolejny etap – identyfikację i usuwanie dzikich wysypisk. Chcemy, by Świdnica była czysta.

Prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska wspólnie ze swoimi zastępcami – Markiem Suwalskim oraz Szymonem Chojnowskim – zaprosiła dzisiaj dziennikarzy na „nietypową” konferencję. Nietypową, ponieważ przez 2 godziny w terenie prezentowała najważniejsze inwestycje i działania. A dzieje się całkiem sporo.

Modernizacja ul. Sikorskiego

Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku pomiędzy rondem „Solidarności” a ulicą Langiewicza w Świdnicy ma się zakończyć do 15 listopada 2015 roku. Łącznie ma kosztować nieco ponad 5,5 miliona złotych. W tym dofinansowanie z województwa dolnośląskiego oraz gminy Świdnica wynosi 772 tys. 888 zł. W ramach prac nie tylko ulica zyska nową nawierzchnię, ale też wyremontowane zostaną chodniki, pętla autobusowa i powstaną ścieżki rowerowe. – Jest to jedno z okropniejszych miejsc w Świdnicy i jednocześnie najważniejsza inwestycja w tym roku. Przymierzaliśmy się do niej od lat, ale zawsze brakowało pieniędzy. Teraz mówimy o remoncie kompleksowym po to, by mieszkańcy okolicznych budynków mogli bezpiecznie się tędy poruszać – mówiła Beata Moskal-Słaniewska.

Kliczkowska usprawni ruch tranzytowy

Ulica Kliczkowska to kolejna ważna ulica, która w tej chwili przechodzi modernizację. W ramach realizowanego projektu wybudowana zostanie nowa, dwupasmowa droga o szerokości 7 metrów.

W wyniku inwestycji powstaną również nowe chodniki i ścieżka rowerowa, wybudowana będzie nowa kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne, powstaną nowe miejsca parkingowe oraz uregulowane zostaną wjazdy na posesje przylegle do ul. Kliczkowskiej. W ramach zaplanowanych prac wykonane zostanie rondo na skrzyżowaniu ulicy Kliczkowskiej z ul. Wrocławską, spełniające wymagania techniczne określone w przepisach. Realizacja inwestycji przywróci do użytkowania arterię komunikacyjną, której funkcjonowanie skutecznie poprawi skomunikowanie rejonów Świdnicy, leżących po obu stronach tej przemysłowej części miasta. Realnie przyczyni się to do poprawy jakości podróżowania w całym obszarze aglomeracji świdnickiej, zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz stanie się istotnym krokiem do ożywienia funkcjonalności zdegradowanych terenów przemysłowych miasta. – Ta inwestycja pozwoli stworzyć korytarz drogowy skracający przejazd, szczególnie ciężkich samochodów dojeżdżających do pobliskich zakładów przemysłowych, ale też wreszcie uporządkujemy kanalizację deszczową – tłumaczył obecny na spotkaniu Maciej Gleba, dyrektor Departamentu Komunikacji Urzędu Miejskiego w Świdnicy. – Termin zakończenia prac szacowano wstępnie na 30 kwietnia, ale już dziś wiemy, że przedłuży się on o miesiąc. W przyszłym tygodniu będziemy rozmawiać o tym z zarządem województwa. Inwestycja będzie kosztować 3 miliony 360 tys. zł. 85 % tej kwoty pochodzi ze środków unijnych.

Historia wraca na pl. Tysiąclecia

Zagospodarowanie skweru na pl.1000-lecia PP” to projekt zgłoszony i zaplanowany w ramach budżetu obywatelskiego. Kwota przeznaczona na finansowanie zadania w 2015 wynosi 600 tys. zł. 2 marca 2015 roku odbyły się konsultacje władz miasta i pracowników Urzędu Miejskiego z zespołem osób m.in. architektami, urbanistami, konstruktorami i artystami – mieszkańcami Świdnicy. Na spotkaniu omówiono konieczny zakres rewitalizacji skweru i spisano wstępne założenia do prac projektowych. – Przede wszystkim wszyscy będziemy zgodni, że trzeba przywrócić temu miejscu historyczny charakter i odejść od pierwotnego planu, by wyłożyć plac granitem. Odtworzymy zbiornik wodny, który tu istniał. Przywrócimy zieleń i alejki szutrowe. Utworzymy pas zieleni oddzielający skwer od al. Niepodległości i pójdziemy głównie w stronę roślin zimozielonych, choć oczywiście rabat kwiatowych też nie zabraknie. Kwestią sporną jest na razie tylko obelisk. Tu ścierają się 2 opcję – jedna, która opowiada się za pozostawieniem go i drug, która każe go zabrać. Zobaczymy, jak to się ułoży – mówiła Beata Moskal-Słaniewska. Miasto stara się pozyskać dodatkowe środki na modernizację placu. – Chcemy zaprosić bank do współpracy. Osoba, która od samego początku o renowację tego miejsca zabiegała – radny Wiesław Żurek – bardzo nam teraz w tych negocjacjach pomaga – dodała.

Bystrzycka – teren pod budownictwo mieszkaniowe

W 2011 r. został opracowany projekt budowlany na realizację powyższego zadania obejmujący budowę dróg oraz sieci infrastruktury podziemnej. Zadanie obejmuje obszar przeznaczony w Miejskim Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod zabudowę mieszkalno – usługową w rejonie ulic Bystrzycka – Westerplatte ograniczonych od wschodu ul. Westerplatte, od północy ul. Kasztanową, od zachodu ul. Bystrzycką, od południa ul. Bystrzycką i granicą administracyjną miasta. Celem miasta jest uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne, zabudowę szeregową i wielorodzinną tak aby umożliwić mieszkańcom pozostanie na terenie miasta. Powierzchnia zabudowy dla całości tego terenu wynosi 69,2 ha. Zadanie zostało podzielone na cztery etapy. I etap został rozpoczęty w 2014. – Na tym terenie powstanie około 100 działek o pow. ok. 15 arów. W tym roku zleciliśmy już podział pierwszych 20 działek. Myślę, że w drugiej połowie będą gotowe do sprzedaży. W tym czasie dokończymy drogę dojazdową do tych działek – mówił zastępca prezydenta Marek Suwalski. Całość prac potrwa około 4-5 lat. Pierwszy etap, który zakończy się w tym roku, będzie kosztować 1,5 miliona złotych. Całość to koszt 27 milionów. – Wszystko zależy od zapotrzebowania i popytu na działki – dodał Marek Suwalski.

Wałbrzyska też do remontu

W 2014 roku władze Świdnicy zgłosiły zadanie dotyczące przebudowy ul. Wałbrzyskiej na odcinku od ul. Leśnej do ul. Mickiewicza do „Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich”. Projekt został zakwalifikowany i będzie realizowany w 2015 roku. Jest to kontynuacja remontu, jaki wykonała DSDiK w latach poprzednich na odcinku od ul. Niecałej do ul. Leśnej. Zakłada się, że zostanie przebudowana jezdnia o nawierzchni z kostki kamiennej ul. Wałbrzyskiej na długości 160 mb. Zostanie wzmocniona podbudowa i położona nowa nawierzchnia bitumiczna. W ramach programu Województwo Dolnośląskie i Gmina Miasto Świdnica wspólnie zrealizują inwestycje, miasto będzie pełnić rolę lidera, przygotuje projekt przebudowy, wyłoni wykonawcę i rozliczy inwestycję. Wstępny koszt przebudowy to 365 tys, zł, podział finansowy to 50% GMŚ i 50% WD. – Remont tego odcinka rozpocznie się w pierwszym dniu wakacji, żeby nie utrudniać dzieciom drogi do szkoły – informował Maciej Gleba.

Więcej o inwestycjach w poniedziałkowym wydaniu „Region Fakty”.

[pp_gallery gallery_id=”49874″ width=”200″ height=”200″]