„Medyk” i „kolarze” przed jubileuszem

361

Różne były nazwy i szyldy, ale wszystkie łączył prozdrowotny charakter placówki, znakomita kadra pedagogów, świetna atmosfera wśród uczniów i słuchaczy oraz budynek przy ulicy Traugutta 5. Popularny „Medyk” ze Świdnicy szykuje się do  pięknego jubileuszu. Uroczystości 60-lecia szkoły medycznej i 20-lecia Szkoły Mistrzostwa Sportowego w kolarstwie zaplanowano na 25 listopada. W programie między innymi: gala jubileuszowa, spacer szkolnymi korytarzami, lunch i wreszcie wielki bal absolwentów!

Szczegóły obchodów można znaleźć na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (www.zsp.swidnica.pl), bo tak właśnie aktualnie nazywa się placówka powstała w 1957 roku. Na przestrzeni 60 lat szkoła przechodziła różne etapy rozwoju – od szkoły kształcącej wyłącznie pielęgniarki w systemie 2-letniej szkoły pielęgniarstwa poprzez 4 i 5-letnie liceum medyczne młodzieżowe i dla pracujących, aż po liceum ogólnokształcące, szkołę mistrzostwa sportowego i uczelnię dającą pierwsze stopnie wyższego wykształcenia. Dziś Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych kształci w trybie dziennym lub zaocznym techników elektrokardiologii, masażu, usług kosmetycznych, opiekunów medycznych, opiekunów dziecięcych, środowiskowych, opiekunów w domu pomocy społecznej czy asystentów osoby niepełnosprawnej. Oferta Szkoły Mistrzostwa Sportowego skierowana jest do najzdolniejszych młodych kolarzy. Sportowcy z całej Polski znajdują w Świdnicy miejsce do nauki, mieszkania i treningu na poziomie zbliżonym do warunków w średniej wielkości grupach zawodowych. Stąd mają szansę wyjeżdżać na zawody, których macierzyste kluby nie są w stanie zapewnić.

Bez względu na aktualną nazwę i profil zawsze byliśmy szkołą kojarzoną ze zdrowiem i zdrowie oraz aktywność fizyczną promującą – podkreślają zgodnie Krystyna Lasek, dyrektorka szkoły w latach 1991-2012, Dorota Fortuna-Rataj, aktualna dyrektorka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Stanisław Kotełko, dyrektor szkoły w latach 1965-1991. – Liczymy, że jubileusz szkoły będzie okazją do wielu wspaniałych spotkań po latach i odświeży wspomnienia związane z czasem nauki.

W latach 1957-2017 mury szkoły opuściło 4092 absolwentek i absolwentów. Wśród tych kończących szkołę medyczną są lekarze, nauczyciele akademiccy, osoby piastujące kierownicze stanowiska, między innymi: Jolanta Blicharz, Mieczysława Trzeciak, Elżbieta Kołodziejak, Maria Dauber, Małgorzata Tomska, Grażyna Wywrot, Ewa Fryza i wielu, wielu innych. Nazwiska znakomitych absolwentów kolarskiej SMS zna cała Polska: Rafał Majka, Maciej Bodnar, Jarosław Marycz, Paweł Poljański, Piotr Gawroński, Przemysław Kasperkiewicz, Szymon Rekita, Szymon Sajnok, Alan Banaszek.

Najważniejsze wydarzenia z życia szkoły

1 września 1957 powstanie szkoły
1 września 1974 powołanie Zespołu Szkół Medycznych (Liceum Medyczne i Medyczne Studium Zawodowe)
11 listopada 1983 nadanie szkole imienia Tytusa Chałubińskiego jako patrona szkoły i wręczenie sztandaru
1 września 1992 decyzja o utworzeniu Liceum Ogólnokształcącego nr 4
rok 2001 decyzja o podjęciu kształcenia pielęgniarek na poziomie licencjackim
1 października 2001 w Medycznym Studium Zawodowym w Świdnicy rozpoczęło naukę 30 studentów pierwszego roku trzyletnich Studiów Licencjackich na Wydziale Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
1 października 2003 kształcenie rozpoczyna po raz pierwszy 50 studentów pierwszego roku na  trzyletnich Studiach Licencjackich na Kierunku Fizjoterapii
27 czerwca 2003 połączenie Medycznego Studium Zawodowego i Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Aktualnie w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wchodzi Szkoła Policealna Służb Społecznych i Medycznych ; Szkoła Policealna Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych oraz Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie

Pierwszy i kolejni dyrektorzy szkoły:

mgr Jadwiga Stępień- pierwszy dyrektor i równocześnie założycielka szkoły (1957-1959)
Aurelia Bessertowa (1959- 1960)
Łucja Maciejkowicz (1960-1962)
Helena Szostkiewicz ( 1962-1965)
mgr Stanisław Kotełko ( 1965-1991)
mgr Krystyna Lasek (1991-2012)
mgr Dorota Fortuna- Rataj (od 2012 do nadal)

Pracownicy najdłużej związani z placówką:

Stanisław Kotełko dyrektor szkoły, nauczyciel
Krystyna Lasek  dyrektor szkoły, nauczyciel
Krystyna Kosmowska -nauczyciel
Danuta Kamińska- nauczyciel
Czesława Kaczyńska – nauczyciel
Krystyna Kowalska – nauczyciel
Lidia Mrugalska – nauczyciel
Anna Dytewska – nauczyciel
Stefania Domalewska – nauczyciel
Danuta Rzeczycka – nauczyciel
Marianna Leszczyńska – nauczyciel
Genowefa Rodziewicz – nauczyciel
Maria Tendziagolska – nauczyciel
Janina Rozkrut – nauczyciel
Zofia Księżarek – nauczyciel
Irena Kindykiewicz – nauczyciel
Alicja Mielczarska – Babiak – nauczyciel
Elżbieta Suchy – nauczyciel
Urszula Skawina – nauczyciel
Maria Kwinta – nauczyciel
Grażyna Brania –sekretarz szkoły
Eryka Kowalczyk – sekretariat szkoły
Danuta Papciak – kierownik gospodarczy
Grażyna Rudnicka- pracownik gospodarczy
Teresa Szczygieł –  starsza woźna
Mirosław Gączkowski- pracownik gospodarczy
Grażyna Jakubowska – portier
Janina Duda – pracownik