Kontynuacja prac na potoku Tarnawka

457

Jeszcze w tym roku mają ruszyć kolejne prace remontowe przy regulacji potoku Tarnawka. Choć przez ostatnie dwa lata odcinek ten na terenie Bukowa, Imbramowic i pobliskiej wsi Dzikowa był gruntownie przebudowany i dziś potok utrzymany jest w bardzo dobrym stanie, nadal pozostają takie miejsca, które wymagają gruntownej konserwacji

Będzie to kolejny etap jednej z najważniejszych i długo wyczekiwanych inwestycji w gminie Żarów. Całe przedsięwzięcie zostanie sfinansowane z budżetu samorządu województwa dolnośląskiego, który na to zadanie przeznaczył 300 tysięcy złotych. Inwestycja prowadzona będzie pomiędzy miejscowościami Imbramowice i Mrowiny. – Prace będą polegały przede wszystkim na udrożnieniu koryta potoku, a ich celem będzie zapewnienie odpływu dla urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – pisze w korespondencji do burmistrza Leszka Michalaka Ewa Mańkowska wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

Pozytywna decyzja o przyznaniu dodatkowych środków finansowych na regulację potoku Tarnawka jest w dużej mierze odpowiedzią na wspólny apel przedstawicieli żarowskiej spółki wodnej i burmistrza Leszka Michalaka. Choć nie bez znaczenia jest również wsparcie i pomoc ze strony parlamentarzystów posłanki Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej i senatora Wiesława Kiliana. – Trzeba zaznaczyć, że pieniądze pozyskaliśmy dzięki burmistrzowi, który wystąpił w porozumieniu z zarządem spółek wodnych w Żarowie z apelem o kontynuację remontu kolejnego etapu prac na tym potoku. Pozwoli to, szczególnie dla użytkowników rolnych na dokonanie następnych konserwacji rowów melioracyjnych, które mają swoje odprowadzenie do Tarnawki – mówi Piotr Weiland, kierownik Referatu Inwestycji i Dróg Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Informacja o rozpoczęciu tej inwestycji dotarła już do rolników, którzy nie kryją, że jest to bardzo ważne przedsięwzięcie. – Od kilku lat Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych konserwuje ten potok. Przez ostatnie dwa lata na tym odcinku potoku realizowana była potężna inwestycja za kilkanaście milionów złotych. Pozostały jednak dwa odcinki na tym cieku, w kierunku Mrowin i Imbramowic, które nie są gruntownie zabezpieczone. Mamy nadzieję, że inwestycja ta zostanie w tym roku całkowicie zrealizowana, bo jest to główny potok, który przechodzi praktycznie przez sam środek gminy Żarów – podkreśla Artur Bernatowicz, przewodniczący Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Żarowie.

Konserwacja potoku Tarnawka to nie jedyne prace melioracyjne, które w tym toku zostaną zrealizowane na terenie gminy Żarów. W planach żarowskiej spółki wodnej jest konserwacja rowów w Bukowie, Marcinowiczkach, Pyszczynie, Kalnie, Krukowie, Przyłęgowie i Mikoszowej. Zakres tych prac będzie jednak uzależniony od pozyskanych środków finansowych.

Pierwsze prace związane z regulacją potoku Tarnawka rozpoczęły się jeszcze w 2012 roku. Udało się wówczas pogłębić koryto rzeki, wyłożyć koryto i boki kamieniem i płytami betonowymi, wybudować mosty i mury ochronne oraz zamontować klapy ochronne na wszystkich rurociągach wpływających do potoku. Inwestycja zamknęła się w kwocie 16 milionów złotych.