Kolejne inwestycje drogowe w okolicach „Latawca”

682

Kończą się prace związane z rozbudową ulicy Janusza Korczaka i Leśnej w Świdnicy. Zadanie za kwotę ponad 779 tysięcy złotych realizuje lokalna firma – Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. Miasto otrzyma 85% dofinansowania tej inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

W ramach przedsięwzięcia powstały nowe ciągi pieszo-rowerowe oraz pętla autobusowa, a także sieć kanalizacji deszczowej i oświetleniowej. Wybudowane zostały chodniki z kostki betonowej i ścieżki rowerowe o nawierzchni bitumicznej. Posadowiono nowe energooszczędne lampy ledowe.

Kolejne inwestycje drogowe w okolicach szpitala (2)

Zadanie to będzie kontynuowane. Na czerwcowej sesji Rady Miejskiej, na wniosek prezydent Świdnicy, radni wyrazili zgodę na przeznaczenie dodatkowych środków w wysokości 500 tys. zł na przebudowę ulicy Korczaka. Podjęto również decyzję o przeznaczeniu 800 tys. zł na budowę sięgacza ulicy Leśnej oraz 260 tys. zł na budowę dodatkowych ok. 60 miejsc parkingowych przed szpitalem.

Od lat mieszkańcy sygnalizują konieczność rozbudowy parkingu przy szpitalu. Obecny jest zbyt mały i nie zaspokaja potrzeb pacjentów, ich rodzin czy też pracowników szpitala. Jest to kolejna inwestycja w tej części miasta, która w znacznym stopniu poprawi dojazd do szpitala „Latawiec”. Nowe chodniki stworzą komfort dla pieszych, a ścieżki rowerowe ułatwią poruszanie się po mieście  rowerzystom. Przy skrzyżowaniu ulic Leśnej i Korczaka powstała także pętla autobusowa z nowymi wiatami przystankowymi, która zlokalizowana jest kilkanaście metrów od szpitala – mówi prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.

Głównym celem inwestycji jest usprawnienie i poprawa warunków obsługi podróżnych i użytkowników dróg gminnych, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.