Kolejne 520 tys. na odbudowę powodziowych zniszczeń

320

Druga w tym roku transza promes na usuwanie powodziowych zniszczeń trafiła do 57 dolnośląskich samorządów. W lutym br. gmina Świdnica otrzymała 600 tys. zł rządowej pomocy. Tym razem promesa opiewa na kwotę 520 tys. złotych.

Dofinansowanie dla gmin i powiatów przeznaczone jest na remonty lub odbudowę infrastruktury zniszczonej bądź uszkodzonej w powodziach i zdarzeniach mających znamiona klęsk żywiołowych. Państwo pomaga gminom i powiatom w usuwaniu klęsk żywiołowych. Pokrywa do 80 procent strat, powstałych na skutek powodzi.

W lutym br. wójt gminy Teresa Mazurek odebrała 600 tys. złotych dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa. Środki te zostały przeznaczone na przebudowę drogi gminnej w Witoszowie Dolnym. Tym razem, kolejne 520 tys. zostanie wykorzystanych na odbudowę zniszczonej gminnej infrastruktury. – W 2013 r. w 4 sołectwach na terenie gminy Świdnica dokonaliśmy odbudowy powodziowych zniszczeń, wykorzystując ponad 655,5 tys. rządowej pomocy. Umocniono rowy w Lubachowie oraz Pankowie, a także odbudowano drogi gminne w Makowicach i Bystrzycy Górnej – mówi wójt gminy Teresa Mazurek.