Kliczkowska gotowa (FOTO/WIDEO)

628

6 milionów 182 tys. 373,17 zł kosztowała przebudowa ulicy Kliczkowskiej w Świdnicy, która została pod koniec czerwca oddana do użytku. – Ta inwestycja to dzieło dwóch kadencji. Rozpoczęta w listopadzie, poprzedzona wieloma miesiącami rozmów i planów, zakończona dzisiaj – mówiła podczas uroczystego otwarcia Beata Moskal-Słaniewska.

Uroczyste otwarcie ulicy Kliczkowskiej odbyło się dzisiaj tuż po godz. 11.00. W ceremonii przecięcia wstęgi wzięli udział prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska, zastępca prezydenta Marek Suwalski, starosta świdnicki Piotr Fedorowicz, wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek, senator Wiesław Kilian, posłowie Katarzyna Mrzygłocka, Teresa Świło, Robert Jagła, komendant Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy Krzysztof Niziołek, komendant Straży Miejskiej Stanisław Rybak, radni Rady Miejskiej w Świdnicy oraz mieszkańcy.

– Ta inwestycja, która kosztowała 6 milionów, to dzieło dwóch kadencji.Rozpoczęta w listopadzie, poprzedzona wieloma miesiącami rozmów i planów, zakończona dzisiaj – mówiła podczas otwarcia prezydent Beata Moskal-Słaniewska. – Dzięki inwestycji nie tylko powstała nowa droga, ale też porządne wjazdy, chodniki i ścieżki rowerowe. Wierzę, że to wspomoże rozwój firm w tym rejonie.

Inwestycja była realizowana w dwóch etapach. Oba otrzymały dofinansowanie w ramach regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, dedykowanych na rewitalizację zdegradowanych terenów poprzemysłowych na łączną kwotę 4 milionów 646 tys. 738,82 zł. W ramach inwestycji wybudowana została nowa, dwupasmowa droga o szerokości 7 metrów, nowe chodniki, zjazdy na posesje, 110 miejsc postojowych dla samochodów oraz ścieżka rowerowa. Wykonano również nową kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne, ale przede wszystkim przebudowana została część skrzyżowania ulicy Kliczkowskiej z ulicą Kopernika. co przyczyni się do znacznej poprawy bezpieczeństwa w tym rejonie miasta.

Chciałabym podziękować poprzedniemu prezydentowi Wojciechowi Murdzkowi, który przyczynił się do tego, że ta inwestycja w ogóle powstała. Wszyscy cieszymy się, że mamy taką ładną drogę – dodała poseł Teresa Świło.

Zakończone zadanie inwestycyjne przywróciło do użytkowania arterię komunikacyjną, której funkcjonowanie skutecznie poprawi skomunikowanie rejonów Świdnicy, leżących po obu stronach tej części miasta.

Chwilę przed uroczystością przed dwoma drzewami, rosnącymi na początku ulicy Kliczkowskiej, tuż przy skrzyżowaniu z ul. Wodną, pojawiły się znicze. To znak protestu świdnickich arborystów wobec zniszczenia tych drzew w trakcie remontu. – Przez cały czas trwania prac nikt nie zadał sobie trudu zabezpieczenia drzew. Ciężki sprzęt pracował, jeździły koparki, a drzewa nie były nawet odpowiednio ogrodzone. W rezultacie doszło nie tylko do poranienia pni, ale, co gorsza, do naruszenia bryły korzeniowej. Pęka ziemia, ewidentnie widać, że coś się niedobrego dzieje – mówi arborysta Paweł Gromek, właściciel firmy „Drzewoznawca”.