Kierowco zwolnij! Policjanci kontrolują prędkość

345

Od godziny 6.00 na drogach powiatu świdnickiego policjanci ruchu drogowego prowadzą wzmożone działania kontrolne pod kryptonimem „Prędkość”. Funkcjonariusze sprawdzają m.in. czy kierujący stosują się do przestrzegania ograniczeń prędkości na drogach.


Oprócz kontroli prędkości, podczas działań policjanci sprawdzają także:
stan trzeźwości kierujących, stosowanie pasów bezpieczeństwa i urządzeń do bezpiecznego przewożenia dzieci, stan techniczny pojazdów, przestrzeganie przez kierujących innych przepisów ruchu drogowego.
W trakcie działań funkcjonariusze wykorzystują sprzęt pomiarowy, w tym m.in.: videorejestratory, radarowe mierniki prędkości i urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w organizmie. W trakcie poprzednich tego typu działań policjanci skontrolowali 2027 pojazdów i ujawnili 1189 przypadków przekroczeń dozwolonej prędkości.
Celem tych działań jest zapobieganie wypadkom drogowym oraz wymuszenie na niektórych kierowcach niestosujących do zasad panujących na drodze przestrzegania przepisów w ruchu. Pamiętać należy, że niezdyscyplinowani kierowcy w konfrontacji z poruszającymi się prawidłowo innymi uczestnikami ruchu drogowego, mogą i często są przyczyną większości tragicznych w skutkach wypadków drogowych.
Działania potrwają do godziny 22.00.