Katarzyna Bajorek Honorowym Obywatelem Gminy

772

Od ponad 20 lat kształci muzycznie dzieci i młodzież z terenu gminy Świdnica. Jej wychowankowie odnoszą sukcesy na polu gminnym, narodowym i zagranicznym. Dlatego radni gminy Świdnica postanowili uhonorować Katarzynę Bajorek tytułem Honorowego Obywatela Gminy.

Stosowną uchwałę w tej sprawie podjęli radni gminni na dzisiejszej sesji. Jednogłośnie zdecydowali o przyznaniu Katarzynie Bajorek tytułów Honorowego Obywatela Gminy oraz Zasłużonego dla Gminy Świdnica.

Katarzyna Bajorek od ponad 23 lat dba o talenty muzyczne najmłodszych mieszkańców gminy Świdnica. Jest nauczycielką w Szkole Muzycznej 1. stopnia w Świdnicy. Tu przygotowuje swoich uczniów do konkursów szczebla narodowego i zagranicznego. Wielokrotnie laureatami najważniejszych przedsięwzięć muzycznych byli uczniowie z gminy Świdnica. Równolegle do pracy w szkole Katarzyna Bajorek zapewnia co tydzień muzyczną oprawę mszy świętej w parafii pw. św. Anny w Grodziszczu, pełniąc w niej funkcję organistki. – Dzięki niej nasza młodzież zdobywa laury w gminie, kraju i zagranicą. Przecież Honorowy Obywatel Gminy wcale nie musi być super sławną osobę. Poza tym po tylu latach pracy zasługuje na docenienie – wyjaśniała wójt Teresa Mazurek, która była wnioskodawcą podjęcia uchwały.

Podczas tej samej sesji decyzją radnych tytuł Zasłużonego dla Gminy Świdnica otrzymali: Rozalia Kułakowska, Józefa Juszczak, Jerzy Banasik, Tomasz Michalski, Jan Pawlica.