Kasprowicz z bulodromem (FOTO)

745

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy doczekało się własnego, profesjonalnego bulodromu. Powstał on dzięki pracy i zaangażowaniu nauczycieli.

Plac do gry w petanque zbudowali nauczyciele szkoły w czasie wakacji, a środki finansowe pochodziły z projektu partnerstwa szkół „Fit body equals fresh brain” (program Komisji Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”). Bulodrom z nawierzchnią z tłucznia granitowego ma wymiary 10 x 15 m i pomieści trzy boiska. Będą z nich korzystać zawodnicy szkolnej sekcji petanque, a także inni uczniowie w czasie lekcji wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych.