Jubileuszowe i ostatnie szkolenie w sieci doradców (FOTO)

1209
Jpeg

Ostatnie X spotkanie doradców zawodowych, pedagogów i nauczycieli przedsiębiorczości odbyło się 16 maja w Gimnazjum nr 4 i. Noblistów Polskich w Świdnicy. Spotkanie miało charakter podsumowujący trzyletnie działania Sieci Doradców Zawodowych, która powstała z inicjatywy Gimnazjum nr 4 i Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego.

Podczas szkolenia obecni doradcy zawodowi i specjaliści mogli zapoznać się z modelowymi rozwiązaniami proponowanymi przez MEN a także tymi, które skutecznie prowadzone są w „Czwórce” od 2011 roku, w którym realizowany był projekt POKL „Rozwój-Sukces-Edukacja”.

– Wspólnie zaplanowaliśmy nasze przyszłe działania i spotkania. Założona została grupa, platforma do bieżącej komunikacji oraz wymiany dobrych praktyk. Głównym działaniem, które bardzo mocno zamierzamy wdrożyć jest wymiana doradców zawodowych i prowadzenie przez nich warsztatów w zaprzyjaźnionych placówkach podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery oraz wspólne działania podczas Światowego Tygodnia Kariery. W październiku 2017r. planujemy również również zorganizować konferencję dla doradców zawodowych połączoną z kolejnymi warsztatami. Hasłem przewodnim na kolejne lata naszych działań jest „Współpracować a nie rywalizować – czyli dobre zmiany w edukacji”. Rok szkolny 2017/2018 ma zapoczątkować również wyjazd szkoleniowy dla doradców do Milicza lub Krzyżowej. Mocno wierzę, że uda nam się wspólnie zorganizować i zrealizować wszystkie zaplanowane działania – mówi lider sieci doradców, Marcin Kuc, doradca zawodowy w Gimnazjum nr 4 w Świdnicy.

W okresie trzech lat funkcjonowania sieci odbyło się X bezpłatnych szkoleń z obszaru doradztwa zawodowego nt. jobcoachingu, modelowych rozwiązań w doradztwie zawodowym, narzędzi, metod i technik pracy z uczniami, przedsiębiorczości. Na szkolenia zapraszani byli znani trenerzy oraz wykładowcy akademiccy, doradcy OHP i MCK Świdnica, pracownicy PUP Świdnica, nauczyciele przedsiębiorczości ZSHT oraz ZSE Świdnica, a także przedstawiciele lokalnego rynku pracy. – Współpracowaliśmy z firmą PROGRA, Akademią Webinaru, Wyższa Szkołą Bankową we Wrocławiu oraz Wyższa Szkołą Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym CET Świdnica, które wielokrotnie wspierały nasze działania materiałami edukacyjnymi dla uczestników. Łącznie zorganizowanych zostało ponad 80 godzin bezpłatnych godzin szkoleniowych a liczba uczestników na każdym z nich wynosiła od 15 do 25. Nasze działania zostały również docenione przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, gdzie zostaliśmy wytypowani do jako partner testowania nowoczesnych narzędzi w projekcie „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe” oraz przez DODN Wrocław, gdzie podczas dolnośląskiej konferencji „Doradztwo zawodowe – perspektywy i dobre rozwiązania” pokazaliśmy nasze dobre praktyki w zakresie organizowania doradztwa zawodowego w szkole – podkreśla Marcin Kuc.